Za stosowaniem tego rodzaju żywienia przemawia wiele czynników. Jedną z najważniejszych zalet systemu TMR (Total Mixed Ration) jest znacznie mniejsza pracochłonność w porównaniu z tradycyjnym systemem żywienia. Takie rozwiązanie umożliwia więc obsługę większej liczby zwierząt w krótszym czasie. Pozwala to na powiększenie stada, szczególnie jeśli w gospodarstwie brakuje dodatkowej siły roboczej.

Kolejną zaletą jest odpowiednie zbilansowanie dawki i zapewnienie krowie stałego dostępu do jednorodnej paszy. Dzięki temu w dużym stopniu można ograniczyć częstość występowania chorób metabolicznych. Dotyczy to głównie kwasicy, której ryzyko pojawienia się maleje dzięki zmniejszeniu wahań pH żwacza. Takie skoki pH dość często występują w tradycyjnym systemie żywienia, kiedy zadawane są jednorazowo duże dawki pasz treściwych.

Istotnym faktem jest również zmniejszenie zużycia paszy w systemie TMR przy jednoczesnym wzroście wydajności nawet do 10 procent.

Należy jednak mieć świadomość, że samo posiadanie wozu paszowego nie zapewni optymalnego żywienia zwierząt. Jest to jedynie z pozoru banalny system, który wymaga sporej wiedzy i doświadczenia.

PODZIAŁ NA GRUPY PRODUKCYJNE

Zastosowanie systemu TMR wymaga określonej organizacji żywienia. Aby móc w pełni korzystać z zalet tego systemu, konieczne jest stworzenie grup żywieniowych. W przeciwnym wypadku nie wykorzystamy w pełni potencjału stada. Sztuki o niższej od średniej stada wydajności będą przekarmiane, co skutkować będzie nadmierną kondycją ciała, natomiast u krów o wyższej wydajności nie uda się zaspokoić zapotrzebowania pokarmowego, w efekcie czego mogą się pojawiać choroby metaboliczne (np. ketoza). Brak grup żywieniowych odbija się przede wszystkim na wysokowydajnych sztukach, u których widoczne jest wyraźne spłaszczenie krzywej laktacji, nie wspominając już o skutkach zdrowotnych. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Tworzenie grup technologicznych wymaga posiadania odpowiednio dużego stada. Trudno jest bowiem stworzyć cztery grupy żywieniowe, posiadając np. 15 krów. Podczas tworzenia grup technologicznych należy zestawiać ze sobą zwierzęta o zbliżonym zapotrzebowaniu pokarmowym i podobnej wydajności. Różnice w dobowej wydajności pomiędzy krowami w obrębie grupy powinny być jak najmniejsze, a najlepiej, aby nie przekraczały 5 kg mleka. Należy również pamiętać, aby opracowana dawka pokarmowa zaspokajała zapotrzebowanie krów o najwyższej wydajności w danej grupie. Istotny jest także okres przebywania zwierząt w danej grupie. Szczególnie ważny jest początkowy okres laktacji. Krowy powinny przebywać w tej samej grupie od wycielenia do ok. 100. dnia laktacji.