W mechanizmie kwotowania produkcji mleka można było dokonywać transferów prawa do przyznanych kwot poprzez zbycie kwoty indywidualnej (sprzedaż, darowizna), oddanie jej w używanie (tzw. dzierżawa) bądź też zbycie gospodarstwa rolnego (sprzedaż, darowizna, dzierżawa).

ARR, na wniosek dostawców hurtowych, zatwierdziła łącznie 8,9 tys. transferów, a kwota będąca przedmiotem zatwierdzonych wniosków wyniosła 345 520 tys. kg. Największą liczbę przeprowadzonych transferów stanowiły transakcje zbycia prawa do kwoty indywidualnej, których zatwierdzono 5,6 tys., a ich przedmiotem była kwota w ilości 126 204 tys. kg.
 
Dużą liczbę transferów przeprowadzonych przez dostawców hurtowych stanowiły transakcje zbycia gospodarstwa rolnego, których ARR zatwierdziła 3,3 tys., a wielkość kwoty zbytej wraz z gospodarstwem wyniosła 217,6 tys. kg. Najmniej liczną grupę stanowiły transakcje oddania w używanie kwoty indywidualnej, których zarejestrowano tylko 54, a kwota wydzierżawiona w drodze zawartych umów ukształtowała się na poziomie 1 745 tys. kg.

Wśród oddziałów z największą liczbą transferów przeprowadzonych przez dostawców hurtowych można wyróżnić: OT ARR Warszawa (1,9 tys. transakcji na kwotę 69 496 tys. kg), OT ARR Białystok ( 1,8 tys. transakcji na kwotę 74 652 tys. kg), OT ARR Lublin (1,1 tys. transferów na 23 408 tys. kg) oraz OT ARR Łódź (1,1 tys. transferów na 27 643 tys. kg).

W przypadku dostawców bezpośrednich liczba zarejestrowanych transferów wyniosła 317, a ich przedmiotem była kwota w wysokości 2 863 tys. kg. Dyrektorzy OT ARR zatwierdzili 137 transakcji zbycia prawa do kwoty indywidualnej, a wielkość sprzedanej kwoty wniosła 1 579 tys. kg. Ponadto zatwierdzono 180 przypadków zbycia gospodarstwa rolnego, a kwota, która przeszła na nabywców tych gospodarstw wyniosła blisko 1 285 tys. kg.

Najwięcej transferów prawa do kwoty zgłoszonych przez dostawców bezpośrednich zarejestrowano w oddziałach: Kraków (53 transfery na kwotę 306 tys. kg), Rzeszów (42 transfery na kwotę 273 tys. kg) oraz Białystok (40 transferów na 888 tys. kg).

Podobał się artykuł? Podziel się!