Składa się na to wiele aspektów, które głównie dotyczą ekonomicznych uwarunkowań produkcji wołowiny w oparciu o czystorasowe bydło mięsne. Z jednej strony stoją bowiem niskie koszty utrzymania bydła mięsnego, z drugiej zaś niski dochód uzyskiwany od sztuki - gdyż praktycznie rzecz biorąc poza cielęciem uzyskiwanym od krowy mięsnej trudno poszukiwać dochodów. Do tego dochodzą niskie ceny żywca wołowego w ostatnich miesiącach.

Zdecydowanie bardziej rentownym działaniem może się zatem okazać nastawienie głównie na produkcję mleka, a dodatkowy dochód mogą stanowić opasy. Do tego celu najlepszym rozwiązaniem jest krzyżowanie towarowe krów mlecznych z buhajami wyspecjalizowanych ras mięsnych. W pierwszym pokoleniu uzyskamy zatem cielęta mieszańcowe, które charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do opasu.
Problem z remontem stada

Pewną barierą może się jednak okazać fakt, iż zwierzęta utrzymywane w naszych gospodarstwach często odznaczają się niską długowiecznością i słabymi wynikami w rozrodzie - co jest bardzo często przypisywane rasie głównie utrzymywanej w Polsce, czyli holsztyńsko-fryzyjskiej. Wieloletnie działania hodowców mające na celu uszlachetnienie polskiego bydła rodzimego (wykorzystywanego dwukierunkowo), przez dolew krwi rasy holsztyńsko-fryzyjskiej doprowadziło do wytworzenia jednokierunkowo użytkowanego bydła mlecznego.

W wielu oborach, gdzie jest utrzymywane bydło mleczne nie ma możliwości poświęcenia nawet najsłabszych zwierząt do krzyżowania towarowego, ponieważ często nawet brakuje jałowic remontowych.

W ten oto sposób produkcja wołowiny w naszym kraju opiera się głównie o mięso pochodzące z wybrakowanych zwierząt mlecznych, lecz również z młodego bydła opasowego, który stanowią najczęściej buhaje również rasy phf, które również odznaczają się przyzwoitymi wynikami opasu - zwłaszcza do niższych mas ciała.

Fakty i mity o krzyżowaniu towarowym

Wiele mówi się o trudnych porodach krów typowo mlecznych zainseminowanych nasieniem wyspecjalizowanych ras mięsnych jak np.: charolaise, limousine czy belgian blue. Prawdą jest jednak, że najważniejszym w krzyżowaniu towarowym bydła mlecznego z mięsnym jest odpowiedni dobór osobników do krzyżowania.