Liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli swoje limity wynosi ponad 57 tysięcy.

Wysokość opłaty za 100 kg przekroczenia kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013 wynosi 27,83 euro.

Wobec powyższego opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi, ponad 3,6 mln euro, co stanowi ok. 15,4 mln złotych.

Należy podkreślić, że tak niewielkie przekroczenie, to efekt wielkiego zaangażowania dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy już w połowie roku kwotowego (po informacjach ARR i MRiRW) dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej i indywidualnych kwot dostaw.

Ponadto w sezonie 2012/13 nastąpiło ok. 28 tys. transferów kwot dostaw hurtowych, na ok. 470 mln kg mleka.

Agencja Rynku Rolnego monitoruje wielkość skupu i na bieżąco będzie informować o zaistniałych zmianach. Podobał się artykuł? Podziel się!