Uchwała jest rekomendacją i ma stanowić punkt odniesienia dla hodowców w sytuacji znacznego wzrostu popytu na bydło tej rasy. W spotkaniu wzięło udział 30 hodowców z całej Polski od pionierów hodowli Hereford do "młodych" hodowców widzących w tej dziedzinie dobrą szansę na podniesienie efektywności swoich gospodarstw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Szczególnie w negocjacjach z tzw. „pośrednikami” hodowca poddawany był często presji cenowej z uwagi na jego słaby dostęp do informacji rynkowej. Każdy hodowca podejmuje oczywiście swoje indywidualne decyzje handlowe, ale istotną jest dla niego informacja o cenie, za jaką sprzedają swoje sztuki hodowlane inni hodowcy.

Ważnym czynnikiem wpływającym na cenę bydła hodowlanego jest oczywiście fakt czy dane stado znajduje się pod oceną zootechnika z PZHiPBM. Rekomendowane ceny odzwierciedlają wzrost kosztów hodowli związanych między innymi z ograniczonym przez suszę dostępem do paszy letniej i zimowej.

Uchwalono następujące minimalne ceny netto na:

- Odsadki HH ( byczki ) w wieku 7/8 miesięcy – 12 zł/kg

- Jałówki HH do zacielenia – 5000 zł za sztukę

- Jałówki cielne HH 3- 5 miesiąc – 8500 zł za sztukę

- Buhaje rozpłodowe HH – 10 000 zł za sztukę.

Hereford to dominująca na świecie rasa bydła mięsnego będąca doskonałym źródłem pozyskania wołowiny kulinarnej najwyższej jakości.

Sekcja Hereford w swoim dalszym działaniu promować będzie ten szczególny rodzaj wołowiny kulinarnej wpływając w ten sposób na dalsze zwiększenie jej konsumpcji, a co za tym idzie dalsze zwiększenie opłacalności hodowli Hereford.

Podobał się artykuł? Podziel się!