Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało przyspieszenie restrukturyzacji sektora produkcji mleka w Polsce i spadek liczby jego producentów. Wynikało to z wysokich kosztów dostosowania gospodarstw do standardów weterynaryjnych, które musiały być spełnione do końca 2006 roku. Poza tym, przy stałym poziomie kwot mlecznych i rosnącej mleczności krów będzie nadal spadać pogłowie krów mlecznych i liczba gospodarstw zajmujących się produkcją towarową mleka.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w końcu listopada 2006 r. liczba krów w porównaniu do 2005 r. zmniejszyła się o ponad 117 000 sztuk (4,2 proc.) do 2 683 800 sztuk, a w odniesieniu do stanu z końca maja 2006 r. obniżyła się o 140 000 sztuk (o 5 proc.). Tendencja ta może się pogłębiać. Przewiduje się, że pogłowie krów pod koniec 2007 r. obniży się do ok. 2,5 mln sztuk, a mleczność wzrośnie do około 4 350 litrów/sztukę.

Według danych Agencji Rynku Rolnego pomiędzy rokiem kwotowym 2004/2005 a 2006/2007 liczba dostawców hurtowych zmniejszyła się o 76 000, a dostawców bezpośrednich o 44 000. Łącznie zatem liczba dostawców hurtowych i bezpośrednich obniżyła się o 120 000, tj. o prawie 28 proc.. Tak więc na dzień 01.04.2006 roku liczba dostawców hurtowych wynosiła 279 257; natomiast liczba dostawców bezpośrednich wynosiła 34 110. Można oczekiwać, że powyższa tendencja spadkowa utrzyma się w następnych latach, prowadząc do dalszej koncentracji towarowej produkcji mleka.

Wobec powyższego w Departamencie Rynków Rolnych opracowano projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi dotyczący uzyskania rekompensat z tytułu definitywnej rezygnacji z produkcji mleka. Projekt Rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w projektowanej zmianie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (art.23e) - druk senacki nr 468.