W 52 krajach należących do Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych (IFCN), koszty związane z produkcją mleka spadły w ubiegłym roku średnio o 23 zł na każde 100 kg mleka, przy czym wyższy spadek w wysokości ok. 38 zł odnotowano w Europie.

Według dr Kołoszycz spadki kosztów produkcji były wysoce skorelowane z cenami mleka. Co prawda koszty spadły, ale również światowa cena mleka w 2015 r. obniżyła się do tej, jaką otrzymywali producenci w 2009 r.

Do państw o najniższych kosztach produkcji – poniżej 117 zł/ 100 kg mleka – należą m.in. Argentyna, Peru, Ukraina oraz RPA. Z kolei grupę krajów o najwyższych kosztach (powyżej 234 zł/100 kg mleka) reprezentują: Kanada, Rosja, Chiny, Japonia, Szwajcaria oraz kraje skandynawskie. Polska mieści się w grupie o przeciętnych kosztach, na poziomie 113-188 zł/ 100 kg mleka.

Biorąc pod uwagę dane gospodarstw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka (EDF), przeciętny koszt wyprodukowania 100 kg mleka w 2015 r. wyniósł 134 zł, co stanowi wynik o 10 zł niższy od roku poprzedniego.

Zdaniem dr Kołoszycz, w kalkulacjach często pomijane przez rolników są koszty alternatywne własnej ziemi, kapitału oraz pracy. Po uwzględnieniu tych pozycji w rachunku ekonomicznym, wynika, że w ubiegłym roku gospodarstwa należące do EDF generowały stratę w wysokości 20 zł na 100 kg mleka.

Podobał się artykuł? Podziel się!