Tegoroczny sezon jest wyjątkowy pod względem paszowym. Wyraźny deficyt pasz objętościowych będzie odczuwalny przez najbliższych kilka miesięcy.

Braki w bazie pasz objętościowych trudno jest uzupełnić innymi paszami, a jakość zebranych kiszonek w wielu przypadkach pozostawia wiele do życzenia.

Szczególnie sytuacja ta dotyczy kiszonki z kukurydzy. Podczas trwającej suszy rośliny zasychając nie zdążyły wykształcić kolb o odpowiedniej masie, a te które powstały w większości były słabo wypełnione ziarnem.

Wykonywane na takich kiszonkach analizy pasz wykazywały wyjątkowo wysoki poziom cukru przy bardzo małej zawartości skrobi. Zawarte w roślinach cukry proste, których rośliny nie zdążyły jeszcze przekształcić w skrobię, stwarzają duże ryzyko występowania u krów kwasicy.

Na zwiększenie częstotliwości pojawiania się tego schorzenia metabolicznego będzie również miało wpływ zwiększenie podaży pasz treściwych w celu uzupełnienia niedoboru pasz objętościowych.

Łatwo strawne węglowodany zawarte w paszach treściwych, szczególnie w tych o dużej zawartości zbóż, będą zwiększały prawdopodobieństwo kwasicy.

Warto więc poszukiwać alternatywnych źródeł energii. dobrym źródłem energii dla krów mlecznych nie powodującym silnego zakwaszenia treści żwacza mogą być np. wysłodki buraczane.