Forum miało formę dwudniowego spotkania. Pierwszego dnia odbył się wyjazd szkoleniowy do czterech gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Gospodarstwa różniły się wykorzystywanymi systemami doju. Była to okazja do praktycznego spotkania się i porównania różnych metod prowadzenia doju.

Uczestnicy odwiedzili PR Długie Stare, HZZ Osowa Sień, GR Leszka Seraszka oraz ZD IZ PIB Pawłowice.

Drugiego dnia odbyła się część wykładowa forum. Zaproszeni prelegenci omawiali różne systemy udojowe. Przedstawiciele największych producentów i dystrybutorów zautomatyzowanych systemów udojowych, obecnych na polskim rynku, przedstawiali nowości w swojej ofercie.
Nie zabrakło prelekcji prowadzonych przez praktyków - hodowców bydła mlecznego. Znaleźli się wśród nich Arend Jan Hendriks, Ryszard Kujawiak, Przemysław Jagła, Maciej Baurycza oraz Marian Pankowski. Przedstawiciele jednych z najbardziej znaczących hodowli bydła mlecznego, w których rokrocznie produkowane są olbrzymie ilości mleka, prezentowali systemy udojowe wykorzystywane w ich stadach. Prelegenci analizowali również na przykładach własnych gospodarstw zalety i wady systemów stosowanych dawniej i obecnie. 

Po wysłuchaniu wykładów, ciężko jednoznacznie stwierdzić, który z systemów udojowych jest najlepszy. Zarówno standardowe hale udojowe wyposażone w nowoczesny osprzęt, hale karuzelowe oraz roboty udojowe posiadają liczne zalety. Różnią się natomiast kosztami inwestycji oraz pracochłonnością obsługi.

Podobał się artykuł? Podziel się!