Komfort krów zależy od temperatury powietrza oraz jego wilgotności. Już powyżej 24oC i wilgotności powietrza na poziomie 65 proc. wysokowydajne krowy mleczne mogą odczuwać dyskomfort. Przy tym samym poziomie wilgotności i temperaturze 30oC mówimy o stresie cieplnym. W takich warunkach krowy mają obniżony apetyt, co skutkuje zmniejszeniem wydajności mlecznej. Jeśli temperatura wzrośnie o kolejne 5oC, będziemy mieli do czynienia z silnym stresem cieplnym, podczas którego negatywne objawy nasilają się.

Objawami stresu cieplnego u bydła są: spowolnienie reakcji na bodźce i widoczna apatia. Zaobserwować można zwiększenie tempa oddechów do ponad 80 na minutę. Z powodu zwiększonej potliwości zwierzęta mają wzmożone pragnienie. Podczas upałów tłoczą się więc przy poidłach. Jednocześnie kolejnym objawem stresu cieplnego jest mniejsze pobranie dawki oraz wzmożone sortowanie paszy. Wysoka temperatura wpływa negatywnie na żwacz krowy. Stres cieplny powoduje spowolnienie motoryki przedżołądków i tym samym powstanie warunków do łatwego zakwaszania treści. Dodatkowo podniesienie ciepłoty ciała skutkuje wzrostem temperatury treści żwacza, czego konsekwencją jest spowolnienie namnażania mikroflory.

WYMIERNE STRATY

Ekonomiczne skutki stresu cieplnego odczuwalne są od razu po jego wystąpieniu, jak i w ujęciu długoterminowym. Skutkami mniejszego pobrania paszy jest spadek produkcji mleka, nawet o 10 proc. Zaburzenia metaboliczne związane z wybiórczym pobieraniem składników dawki prowadzą do problemów ze zdrowiem, co objawia się pogorszeniem wyników rozrodu. Podczas stresu cieplnego w organizmie krowy uruchamiają się mechanizmy mające na celu schłodzenie organizmu i ograniczanie skutków przegrzania. Krowy intensywniej się pocą, a przez to więcej piją. Musimy pamiętać, że z moczem i potem wydalane są elektrolity.

Utrata elektrolitów przekłada się na zmniejszenie napięcia mięśniowego zwieracza kanału strzykowego. Natomiast podkwaszenie organizmu skutkuje obniżeniem pH krwi oraz chłonki, co osłabia działanie mechanizmów odpowiadających za walkę z patogenami. Te czynniki powodują, że podczas upałów nasila się problem zapaleń wymienia. Dodatkowo w czasie lata tzw. presja mikrobiologiczna środowiska, czyli ilość patogenów oraz ich wektorów (muchy) jest większa niż podczas innych pór roku. Podczas upałów ważne jest więc stosowanie odpowiednich środków do dippingu poudojowego zabezpieczającego wymię przed wniknięciem patogenów.

POPRAWA MIKROKLIMATU