Najlepsze wyniki w produkcji dobrej jakościowo wołowiny daje kiszonka z kukurydzy. Jej jakość jako paszy objętościowej jest wysoka, gdyż zawiera w swoim składzie paszę treściwą w postaci ziarna.

Kiszonka z kukurydzy
Najodpowiedniejszym terminem do zakiszania kukurydzy jest faza rozwojowa mleczno-woskowa lub ciastowata ziarna. Większy udział ziarna w dawce pokarmowej wpływa dodatnio na zwiększenie strawności i koncentracji energii w paszy. Skrobia zawarta w ziarnie ze względu na swoistą strukturę i wielkość ziaren rozkłada się w żwaczu w 60–80 proc. Pozostałe 20–40 proc. skrobi przedostaje się do jelita cienkiego i jest trawione do glukozy z większym zyskiem energetycznym. Również mniejszy spadek kwasowości treści żwacza przy skarmianiu ziarna kukurydzy, w porównaniu z ziarnem innych zbóż, poprawia trawienie włókna i wpływa na zwiększenie dziennych przyrostów masy ciała opasanych zwierząt. Dodatkowo dawkowana mieszanka treściwa powinna zawierać 200–220 g białka ogólnego w kilogramie paszy. Przykładowo taka mieszanka może składać się z 50 proc. śruty jęczmiennej, 20 proc. śruty żytniej, 27 proc. poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i 3 proc. dodatków mineralnych.

Profesor Stefan Wawrzyńczak z Instytutu Zootechniki w Krakowie podaje ilości pasz, przy których skarmianiu można osiągnąć zadowalające przyrosty masy ciała opasanego bydła od 1050 do 1300 g dziennie. Zależnie od masy ciała opasów podaje się następujące dawki pasz, gdy podstawą żywienia jest kiszonka z kukurydzy o zawartości 20–25 proc. suchej masy (w kg):
- do 200 kg: kiszonka – 9, siano – 1, treściwe – 2, 
- 201–250 kg: kiszonka – 14, siano – 1, treściwe – 2,1–2,5, 
- 251–300 kg: kiszonka – 16, siano – 1, treściwe – 2,6–3,
- 301–350 kg: kiszonka – 17, siano – 1, treściwe – 3,1–3,5,
- 351–400 kg: kiszonka – 19, siano – 1, treściwe – 3,6–4,
- 401–450 kg: kiszonka – 24, siano – 1, treściwe – 4,1–4,5,
- 451–500 kg: kiszonka – 27, siano – 1, treściwe – 4,6–5.

Jeżeli podaje się zwierzętom kiszonkę z kukurydzy o zawartości suchej masy powyżej 25 proc., dawki pokarmowe są takie same, a jedynie rezygnuje się z siana łąkowego.
Sianokiszonka z traw i motylkowych