Tytułowa doba po porodzie to czas, kiedy musimy otoczyć krowę szczególną opieką, obserwując, czy nie występują u niej objawy któregoś z groźnych schorzeń poporodowych. Omówieniem najczęstszych oraz najgroźniejszych z nich zajmiemy się w rozpoczynającym się poniżej cyklu artykułów.

WYPADNIĘCIE MACICY

Pierwszymi objawami nadchodzącego wypadnięcia macicy jest pojawienie się tkanki gruszkowatego kształtu w szparze sromowej. Może to być również objaw mniej groźnego wypadnięcia pochwy. Gdy ze sromu samicy wystaje tkanka o objętości kilkunastu, a w bardziej zaawansowanych stadiach i kilkudziesięciu litrów, bez wątpienia mamy do czynienia z wypadnięciem macicy.

Wypadnięcie macicy jest bardzo groźnym zjawiskiem i tylko szybka interwencja lekarza weterynarii zminimalizuje ryzyko infekcji i zwiększy szansę na udane leczenie. W czasie oczekiwania na lekarza weterynarii należy zabezpieczyć wynicowany organ przed uszkodzeniem oraz zakażeniem. Dobrą metodą jest delikatne owinięcie macicy w czystą tkaninę, np. prześcieradło. Musimy uważać również na krowy znajdujące się na sąsiednich stanowiskach bądź w tym samym boksie, aby nie uszkodziły delikatnego narządu poprzez stanięcie na nim. W przypadku, gdy samica stoi, wypadnięty

narząd trzeba unieść do góry za pomocą dużego kawałka płótna. Przed przyjazdem lekarza weterynarii warto wezwać do pomocy 2-3 osoby, ponieważ umieszczenie narządu z powrotem w jamie ciała wymaga skoordynowanej pracy kilku osób. W większości przypadków próbom repozycji towarzyszy bardzo silne parcie ze strony samicy powodowane pracą mięśni tłoczni brzucha, dlatego należy przygotować się na nawet kilkudziesięciominutową, ciężką pracę.

W przypadku uszkodzeń macicy, do których może dojść np. podczas nieostrożnego repozycjonowania organu, literatura zaleca amputację macicy w okolicy jej szyjki. Wykonując taki zabieg, możemy uratować zwierzę od tzw. uboju z konieczności i pozyskiwać mleko przez okres laktacji, a jednocześnie wykluczamy krowę z dalszego użytkowania w rozrodzie.

PRZYCZYNY WYPADNIĘCIA MACICY

Przyczyn występowania niebezpiecznego schorzenia, jakim jest wypadnięcie macicy, doszukuje się zwykle w rozluźnieniu więzadeł tego organu. Jak podaje literatura, jest to następstwo kolejnych ciąż i porodów u wieloródek, w czasie których macica rozciąga się, a następnie obkurcza. Regeneracja i powrót do kształtu sprzed ciąży nie zawsze przebiegają prawidłowo, co skutkuje późniejszymi problemami.