Kowalski instruował hodowców podczas swojego wystąpienia na forum „Zdrowa krowa". Profesor omawiał problemy okołoporodowe krów mlecznych.

Okres przejściowy, czyli ok. 3 tygodnie przed porodem do ok. 3-ego tygodnia laktacji jest bardzo ważnym elementem całej laktacji.

Badania dowodzą, że okres ten jest bardzo ważny dla krów o wysokim potencjale produkcyjnym, gdyż u około 50 proc. z nich w ciągu tych 6 tygodni przynajmniej raz notowano wystąpienie zaburzeń zdrowotnych, a nawet 25 proc. krów brakowanych opuszcza stado w okresie pierwszych 60 dni laktacji.

W dalszym ciągu polscy hodowcy stają naprzeciw wyzwaniom jakie niesie za sobą hodowla bydła mlecznego.

Bardzo wysoki potencjał genetyczny zwierząt wykorzystywanych w produkcji mleka - rasy holsztyńsko - fryzyjskiej wymaga odpowiedniego podejścia hodowcy. W zamian za zapewnienie odpowiednich warunków - utrzymania, żywienia, opieki zootechnicznej i weterynaryjnej zwierzęta te odpowiadają bardzo wysoką wydajnością mleka przy wysokiej zdrowotności oraz zadowalających wskaźnikach rozrodu.

Okres przejściowy jest na tyle ważny w życiu krowy, że sposób w jaki go przejdzie decyduje o jej zdrowiu w późniejszej fazie laktacji, wydajności mleka czy też rozrodzie. Istnieje wysoki stopień ryzyka popełnienia błędów żywieniowych ze względu na bardzo dynamiczne zmiany w tym okresie jak utrata apetytu, ujemny bilans energetyczny, utrata odporności czy stres oksydacyjny.

Nadal najczęstszym błędem popełnianym w okresie okołoporodowym jest zbyt dobra kondycja zwierząt, choć z przekondycjonowaniem krów wielu rolnikom udało się uporać, tak nadal w wielu gospodarstwach jałówki są zbyt zatuczone - dodaje Kowalski.

Profesor Kowalski zwracał uwagę na fakt jak wielki postęp w dziedzinie żywienia osiągnęli hodowcy bydła mlecznego, jednocześnie podkreślając jak wiele jeszcze jest do zrobienia.

Podobał się artykuł? Podziel się!