Występujące okresowo upalne dni są dużym zagrożeniem dla stada krów mlecznych i mogą być znacznie bardziej uporczywe dla hodowców tych zwierząt aniżeli zimowe spadki temperatur mocno poniżej zera.

Poza utrzymaniem odpowiedniej temperatury panującej w oborze, sprawna wentylacja pozwala na utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu, a w tym przede wszystkim redukuje stężenie szkodliwych gazów (dwutlenek węgla, siarkowodór, amoniak).

STRES CIEPLNY - DUŻE STRATY HODOWCÓW

Głównym powodem występowania stresu cieplnego u krów mlecznych jest niedostateczna wentylacja budynków inwentarskich. Jest to spowodowane zarówno brakiem drożności kanałów wentylacyjnych, jak i błędami popełnionymi podczas budowy obory przed laty.

Problemem starszych obór jest również brak dostosowania do wymagań krów obecnie utrzymywanych. Budowane przed laty obory - ciężkie, murowane, miały spełniać praktycznie jedną funkcję - chronić zwierzęta przed niskimi temperaturami zimą. Nikt nie zwracał uwagi na letnie upały i ich wpływ na zdrowotność zwierząt czy ich produkcyjność, gdyż nie miało to aż tak wielkiego znaczenia. Obecnie, gdy utrzymywane są zwierzęta o wysokim potencjale produkcji, głównie krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, wymagania co do mikroklimatu panującego w oborze są znacznie większe, a wysokie temperatury są wręcz zabójcze dla tych zwierząt.

Przy niedostatecznie działającej wentylacji, w okresie letnim, gdy na zewnątrz temperatura przekracza nawet 30ºC, w budynku dla krów mlecznych jest ona również wysoka. W temperaturze 25ºC i wysokiej wilgotności bydło traci komfort termiczny i jest narażone na stres cieplny. Skutkami tego zjawiska są przede wszystkim spadające wyniki produkcyjne - jest to widoczne niemal od samego początku utraty komfortu cieplnego. W późniejszym okresie będziemy obserwować spadek pobrania paszy - co stwarza ryzyko występowania schorzeń metabolicznych. W kolejnych etapach możemy zaobserwować gorsze wyniki rozrodu, a wszystkie z wymienionych konsekwencji stresu cieplnego przyczyniają się do obniżenia efektywności produkcji i gorszego wyniku finansowego gospodarstwa.

Zarówno poświęcenie szczególnej uwagi wentylacji obiektu podczas jego budowy, jak i dostosowanie - modernizacja starych obór pod kątem wentylacji - są niezbędne do utrzymywania krów rasy phf. W przeciwnym wypadku potencjał produkcyjny, jak i zdrowotność stada zawsze będą pozostawały na poziomie niewykorzystanym.