Brytyjskie badania wskazują na korzystny wpływ stałego dostępu do pastwiska na produkcję mleka. W badaniu wykorzystano dwie grupy krów w końcowej fazie laktacji. Jedna z grup była stale utrzymywana w budynku inwentarskim, druga zaś miała wolny dostęp do pastwiska – obie z grup były jednak żywione do woli mieszanką TMR.

Z obserwacji owego badania wynika, że krowy, które miały zapewniony stały dostęp do pastwiska poświęcały blisko 1,5 godziny więcej czasu na odpoczynek.

Obie grupy krów dzięki stałemu dostępowi do TMR-u pobierały taką samą ilość paszy (21,4 kg suchej masy) przy czym krowy, które korzystały z pastwiska spędzały godzinę mniej przy stole paszowym.

Krowy korzystające z pastwiska (spędzały na nim średnio ok. 1,5 godziny – pobierając zielonkę oraz odpoczywając) poświęcały więcej czasu na odpoczynek – w pozycji leżącej, co spowodowało lepszy przepływ krwi przez wymię, a dzięki temu wyższą wydajność mleczną. Krowy na pastwisku produkowały średnio 7 kg mleka dziennie więcej, od krów stale pozostających w oborze. Podobał się artykuł? Podziel się!