Witamina A (α-retinol) zaliczana jest do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Większość z nich musi zostać dostarczona do organizmu wraz z pokarmem (tłuszcze pasz), jednak część z nich jest syntetyzowana przez organizm. Witaminy te wchłaniane są w jelicie cienkim.

Witamina A jest syntetyzowana przez organizm krów z prekursorów, które muszą zostać dostarczone wraz z pokarmem. W paszach pochodzenia roślinnego, czyli głównych komponentach dawki pokarmowej przeżuwaczy, witamina A występuje w formie prowitamin - głównie karotenoidów: α, β i γ. Najważniejszym z nich jest β-karoten.

W celu produkcji witaminy A wewnątrz organizmu, bydło pobiera β-karoten z paszy, który następnie w organizmie przekształca w witaminę A. Cześć beta karotenu, który nie został przekształcony w witaminę, za pomocą naczyń krwionośnych trafia do gruczołu mlekowego, a następnie do mleka, nadając mu kremowo-żółtą barwę. Nadmiar witaminy A magazynowany jest w wątrobie i stanowi rezerwę dla organizmu nawet na kilka miesięcy.

Dobrym źródłem β-karotenu dla bydła są zielonki. Młoda ruń pastwiskowa może zawierać ponad 300 mg β-karotenu w 1 kg suchej masy. Niestety konserwacja zielonek niesie za sobą straty zawartości omawianego składnika. Zielonki poddane działaniu promieni słonecznych tracą znaczne ilości karotenów.

Natomiast pasze treściwe, które stanowią ważny element dawki żywieniowej bydła zawierają śladowe ilości β-karotenu (z wyjątkiem ziarna kukurydzy oraz pszenicy). Bardzo cennym źródłem beta karotenu jest marchew (678 mg/kg s.m.), dynia pastewna oraz susz z lucerny. Witamina A nie występuje w otrębach, słomie czy ziemniakach.

Zapotrzebowanie krów mlecznych na witaminę A zależy od stanu fizjologicznego w jakim się znajduje. Krowy zasuszone wymagają dostarczenia 4000 j.m./kg s.m. dawki, a krowy podczas laktacji około 3200 j.m./kg s.m. dawki żywieniowej. W przeliczeniu na miligramy β-karotenu, krowy zasuszone powinny otrzymywać w dawce pokarmowej około 100-200 mg/dzień/szt., a krowy produkujące powyżej 20 kg mleka około 400 mg/dzień/szt. Jednakże, w dostępnej literaturze występują duże rozbieżności co do zapotrzebowania danych związków. Oczywiście podczas bilansowania dawki, należy uwzględnić poziom produkcji mleka przez krowę.