Metody wykonywania obiektów można porównywać na różnych płaszczyznach. Przykładowe podziały to: budynek o ścianach samonośnych bądź konstrukcji szkieletowej, budowa metodą gospodarczą lub wykonawstwo przez firmę zewnętrzną, wznoszenie metodą tradycyjną (z małoformatowych materiałów budowalnych, jak np. cegły) albo budowa z prefabrykatów. Metody te różnią się od siebie zarówno kosztem materiałów, jak i pracochłonnością.

TO, CO POD ZIEMIĄ

Budowę obory rozpoczynamy od fundamentu. W tradycyjnej formie ten element budynku tworzony był z lanego betonu i wychodził znacznie powyżej powierzchni gruntu. Wiązało się to z potrzebą wykonywania wykopów pod całą powierzchnią budynku oraz ustawianiem szalunków. Aktualnie popularne jest murowanie fundamentów z bloczków betonowych, co ogranicza prace związane z szalowaniem. Rozwiązaniem, które jeszcze bardziej ogranicza prace na miejscu budowy, jest stosowanie prefabrykowanych stóp ustawianych na betonowych "poduszkach", wylewanych co kilka metrów, stanowiących podstawę dla ścian obiektu bądź słupów będących głównymi elementami nośnymi konstrukcji budynku. Takie rozwiązania znacznie ograniczają czas prowadzonych prac ziemnych oraz ilość użytego betonu, co zmniejsza koszty wznoszenia obory.

Duże nakłady związane z pracami ziemnymi są nieuniknione, jeśli decydujemy się na oborę o podłodze szczelinowej. Ta technologia wymaga, aby pod posadzkami, a często i strefą legowiskową, znajdowały się kanały na gnojowicę. Elementy kanałów mogą być wykonane z prefabrykatów, jednak koszty transportu nie zachęcają do tego rozwiązania. Najtańszą opcją jest wykorzystanie betonu wymieszanego we własnym zakresie, jednak jego jakość może nie być wystarczająca do zastosowania w aż tak ważnej roli. Dlatego też beton wykorzystywany do wylewania kanałów gnojowych powinien pochodzić z betoniarni, co zagwarantuje jego wysoką jakość oraz zgodność parametrów zakładanych w projekcie określających jego odporność na działanie gnojowicy.

ŚCIANY NOŚNE BĄDŹ OSŁONOWE

Ściany obory muszą być wykonane z materiałów, które będą jednocześnie dobrze izolowały termicznie, jak i zapewnią nośność konstrukcji dachu. Połączenie tych cech można osiągnąć na różne sposoby. Pierwszym jest wybudowanie konstrukcji metalowej, która będzie stanowić szkielet budynku. Następnie dobudowywane są ściany z cegieł, pustaków bądź płyt prefabrykowanych. Cały ciężar więźby oraz poszycia dachu będzie spoczywał na metalowych słupach.