Tylko wysoko wydajny HF może być szczęśliwy. HF jest zaprogramowany na co najmniej 12 tys. kg mleka, a nie na 7 tys. kg.

Bydło powinno być dzielone na grupy. W wielu gospodarstwach istnieje podział na 5 grup, z tego 3 są dojone trzy razy dziennie, pozostałe 2 razy. Te najwydajniejsze są dojone trzykrotnie - muszą dawać powyżej 28 l mleka na dobę. Pierwsza grupa to krowy dające powyżej 40 litrów mleka. Druga - krowy powyżej 30 litrów mleka, trzecia to pierwiastki. Czwartą i piątą grupę stanowią krowy o zaawansowanej laktacji i wysokiej ciąży. Piąta grupa to krowy „na odwyku", którym dysponuje się tylko paszę objętościową z dodatkiem słomy. Celem takiego działania jest konieczność wygaszenia laktacji z zachowaniem właściwej kondycji krów.

Obalamy mit, mówiący o tym, że krowa wysoko wydajna będzie miała kłopoty z rozrodem. Na podstawie obserwacji wielu gospodarstw dane pozyskane z nich mówią co innego.

Spójrzmy na dane z gospodarstwa rolnego ze Stradun. Główny hodowca dokonał zestawienia krów, które w 2011 r. za 305-dniową laktację dały powyżej 12 tys. litrów (średnia - 13 848). Z 40 sztuk ponownie zacieliło się 35, co stanowi 87,5%. Następnie wybrano najlepsze pierwiastki, które uzyskały wydajność ponad 11 tys. litrów mleka (średnio 11,8 tys. litrów mleka). Z grupy liczącej 30 sztuk 28 pierwiastek (93%) zacieliło się ponownie. Rezultaty te znacznie przewyższyły średnie wyniki rozrodu w stadzie. Stara szkoła mówi o tym, że krowa powinna się raz w roku cielić i jeżeli nie zacieli się do 70 dni po porodzie, to każdy dzień przynosi straty. Obserwując wydajność i skuteczność zacieleń nie można trzymać się stereotypów. HF powinien się cielić raz na 14 - 15 miesięcy przy laktacji min. 360 - 400 dni i wydajności ok. 12 tys. litrów. Średni okres między wycieleniowy wśród rekordzistek w Stradunach wyniósł prawie 500 dni. Krowy przedłużyły laktację i dały średnio ponad 16 tys. l mleka. Gdyby to przeliczyć przez 500 dni, to wychodzi, że krowy o największej wydajności dają 32 l mleka dziennie. Główny hodowca w Stradunach przeznacza krowy do unasienniania dopiero po przekroczeniu szczytu laktacji tj. 90 - 120 dzień po wycieleniu.

Rekordzistka w gospodarstwie Scjence w IV (305-dniowej) laktacji dała 18 631 kg mleka, co uplasowało ją na IV miejscu w Polsce. Przez kolejne 607 dni uzyskano od niej 25 950 kg mleka. Krowa zacieliła się na V laktację.

Średnia wydajność w Stradunach wynosi 10 380 tys. l. mleka, przy zawartości tłuszczu - 3,71 proc.; białka - 3,32 proc.

Średnia wydajność za pierwsze półrocze 2012 roku pierwiastek wyniosła 10 197 kg. Krowy w II laktacji udoiły 10 476 kg, krowy w trzeciej - 10 737 kg. Z kolei sztuki w IV laktacji i starsze dały średnio 11 135 kg. Patrząc na tabulogramy widać rosnącą wydajność w kolejnych laktacjach, co świadczy o dobrostanie zwierząt. Wspominany wcześniej wydłużany okres między wycieleniowy dobrze wpływa na wydajność mleczną.

Podobał się artykuł? Podziel się!