W latach 2004-2011 udział Rosji w polskim eksporcie przetworów mleczarskich sięgał 3-4 proc. Wyjątkiem był 2010 rok gdy wzrósł on do prawie 7 proc. (w 2011 r. ponownie obniżył się do 4 proc.).

W ubiegłym roku nastąpiła intensyfikacja sprzedaży na rynek rosyjski - wartość eksportu artykułów mlecznych z Polski przekroczyła 83,4 mln euro i była o 65 proc. wyższa niż w 2011 roku oraz ponad 2-krotnie wyższa w porównaniu do średniej z lat 2004-2011.

W tym samym czasie wartość wywozu ogółem przetworów mleczarskich wyniosła 1364,2 mln euro, tj. o 4 proc. więcej w relacji rocznej i o 38 proc. więcej wobec średniej z lat 2004-2011. Tym samym udział Rosji w eksporcie artykułów mlecznych zwiększył się do 6 proc. W pierwszych trzech kwartałach 2013 r. wartość sprzedaży na rynek rosyjski wzrosła o kolejne 65 proc. w relacji rocznej do 94,6 mln euro, zaś jej udział w całkowitym eksporcie - do 8 proc.

Co najmniej dwa czynniki przełożyły się na tak dobry wynik. Po pierwsze, Rosja należy do regionów o dość szybko rosnącym popycie na przetwory mleczarskie. Jest ich drugim światowym importerem.

Jednocześnie w 2013 roku produkcja mleka u naszego sąsiada obniżyła się o 4 proc. w relacji rocznej. W rezultacie całkowite zakupy przetworów mleczarskich dokonywane przez Rosję poza granicami kraju, wzrosły w II kwartale br. o 10 proc. Zakaz importu niektórych artykułów z Niemiec, nałożony w grudniu 2012 roku, dodatkowo sprzyjał wzmożonej wymianie handlowej z Polską.

Podobał się artykuł? Podziel się!