W ostatnim czasie występuje spore zapotrzebowanie na krowy, co przekłada się jednocześnie na wzrost cen na tą kategorię bydła. Ankietowane zakłady oferują obecnie za krowy do 12,20 zł/kg w wycenie WBC. Natomiast samice skupowane na żywą wagę wyceniane są maksymalnie na 5,60 zł.

Podwyżki widoczne są również w przypadku buhajków, za które podmioty skupowe w rozliczeniu poubojowym oferują maksymalnie 13,40 zł/kg w klasie R. Sztuki skupowane na żywą wagę w przypadku ras mięsnych wyceniane są nawet na 8 zł/kg. Buhajki ras mlecznych są przeciętnie ok. 1 zł tańsze.

Cenę trzymają nieustannie jałówki, które w klasie R zakłady wyceniają maksymalnie na 13 zł/kg rozliczając się z producentem według WBC. Za jałówki mięsne skupowane w żywej wadze skupujący są w stanie zapłacić do 7 zł/kg. Z kolei samice ras mlecznych są wyceniane maksymalnie na 6,20 zł.kg.

Rosnący eksport polskiej wołowiny, jak również zwiększenie spożycia krajowego, które według danych GUS wzrosło w 2016 r. o 75 proc. do 2,1 kg na mieszkańca, stwarzają dobre perspektywy dla rozwoju tego sektora produkcji.

Zobacz ceny skupu TUTAJ

Podobał się artykuł? Podziel się!