Copa-Cogeca utrzymuje, iż rynek staje się coraz bardziej niestabilny i że nakłady producentów - nawozy, paliwo i pasze - zdecydowanie wzrosły w ostatnim czasie, osiągając nieracjonalny poziom. Zagraża on możliwości utrzymania się na rynku. Ponadto, wzrasta import z państw spoza UE, które ani nie ponoszą kosztów produkcji w tej wysokości, co w Unii, ani nie spełniają unijnych standardów w zakresie bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt i środowiska. Na przykład koszt produkcji wołowiny w Brazylii (81 euro/100 kg żywca) jest prawie trzykrotnie niższy od kosztu we Włoszech (233 euro/100 kg żywca). We Francji koszt wynosi 221 euro/100 kg żywca, a w Argentynie jedynie 73 euro/100 kg żywca. W ostatnim czasie odnotowano także drastyczny wzrost kosztów w Bułgarii, co wywołało gwałtowne protesty w tym tygodniu. Cena jaką otrzymuje producent nie wzrosła w takim stopniu, jak nakłady i czasem nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów produkcji. Sytuacja jest nie do przyjęcia.

Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, stwierdził: Jeżeli obecna tendencja się nie odwróci, może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje dla wydajności produkcji rolnej UE, a nawet dla bezpieczeństwa żywności w UE. Komisja musi w związku z tym zapewnić rolnikom większą rentowność. Potrzebna jest większa przejrzystość, trzeba również dokładniej przyjrzeć się dystrybucji cen i marż w ramach łańcucha dostaw żywności. Europejskie zasady konkurencji powinny również zostać dostosowane, aby umożliwić organizacjom producenckim, takim jak spółdzielnie, powiększanie się i działanie na większą skalę, przyczyniając się tym samym do lepszej równowagi łańcucha dostaw żywności.

Podobał się artykuł? Podziel się!