W ostatnim tygodniu zauważalne jest wyraźne ożywienie w cennikach skupu bydła. Według zakładów wynika to m.in. ze zwiększonego zapotrzebowania eksportowego, w połączeniu ze zmniejszoną podażą ze strony producentów zaangażowanych nadal w żniwa.

Obecnie stawki oferowane za buhaje w klasie R w ankietowanych zakładach wynoszą maksymalnie 13,20 zł/kg. Natomiast za klasę O zakłady płacą do 13,00 zł/kg. Buhaje skupowane w wadze żywej wyceniane są maksymalnie na 7,50 zł/kg za sztuki mięsne, natomiast buhajki ras mlecznych są tańsze przeciętnie o 1 zł.

Za jałówki zakwalifikowane do klasy R zakłady oferują maksymalnie 13,00 zł/kg. Za sztuki mieszczące się w klasie O producenci mogą otrzymać do 12,00 zł/kg. Jałówki ras mlecznych, skupowane w wadze żywej wyceniane są maksymalnie na 6,20 zł/kg i 6,70 zł/kg za jałówki mięsne.

W przypadku krów, stawki w wycenie poubojowej wynoszą maksymalnie 11,70 zł/kg. Natomiast w wycenie na żywą wagę podmioty skupowe za tą kategorię płacą do 5,6 zł/kg (ceny netto).

Podobał się artykuł? Podziel się!