Szczególnie duże wzrosty odnotowano w Hiszpanii (+114 tys. szt.) oraz Francji (+32 tys. szt.). W Polsce również zaobserwowano zwiększenie pogłowia mamek, o 12 tys. szt. w skali roku.

Taki wzrost jest wspierany przez WPR, gdzie w nowych ramach wsparcia na lata 2015-2020 przyznano dofinansowanie do produkcji bydła. Płatności są uzależnione od liczby sztuk na gospodarstwo.

Wskazywany wzrost pogłowia bydła miał bezpośredni wpływ na ponad 2-procentowy wzrost produkcji wołowiny w UE w 2014 r. Przyczyniły się do tego spadki cen mleka, odnotowane w UE, powodujące, że niektórzy producenci zdecydowali się skierować cześć krów mlecznych na ubój.

Czynnikiem, który również motywował producentów do zmniejszenia liczebności stad krów mlecznych, była obawa o przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015. Warto nadmienić, że w 2014 r. odnotowano zwiększenie wagi zwierząt przeznaczonych na ubój, do czego przyczyniły się stosunkowo niskie ceny pasz.

Analizując zmiany w wolumenie produkcji, KE wskazała również na Polskę, gdzie ubój bydła w 2014 r. zwiększył się w masie o 21 proc., a samych krów o 29 proc. w skali roku. W bieżącym roku eksperci KE prognozują utrzymanie się wzrostowej tendencji produkcji wołowiny, na poziomie 1,7 proc. w skali roku.

Będzie temu sprzyjać z jednej strony zwiększenie liczebności bydła, a z drugiej prowadzone przez niektórych producentów w UE dalsze zmniejszanie pogłowia krów mlecznych. Czynnikiem wspierającym jest również oczekiwany wzrost konsumpcji wołowiny w UE i poza nią.

W 2014 r. mięso wołowe z UE cieszyło się sporym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych. Dane Eurostat wskazują na 29-procentowy wzrost eksportu, do poziomu 207 tys. t. Wołowina z UE cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem na rynkach Hongkongu, na Bałkanach oraz w Filipinach.

KE oczekuje, że rok 2015 będzie można zaliczyć jako kolejny udany rok dla producentów i eksporterów wołowiny. Sprzyjać temu będzie możliwość wznowienia eksportu mięsa z Irlandii do USA. Obserwuje się również powolne wznowienie zainteresowania surowcem z UE na rynku tureckim. Powinno to umożliwić utrzymanie wzrostowej tendencji eksportu do poziomu ok. 224 tys. t, tj. o 8 proc.

W 2014 r. odnotowano zmniejszenie importu z Argentyny i Urugwaju na rynek UE. Spadki były jednak kompensowane przez wzrost zakupów z Brazylii oraz Australii. W rezultacie skala importu wołowiny zwiększyła się o 1 proc. w 2014 r. W ocenie KE br. będzie charakteryzował się raczej niewielkim, 1-procentowym spadkiem do poziomu 304 tys. t.

Podobał się artykuł? Podziel się!