Pogłowie bydła liczyło w czerwcu 2015 r. 5960,0 tys. sztuk, co stanowiło wzrost w skali roku o 0,7 proc. (39,6 tys. sztuk). Pogłowie cieląt uległo wzrostowi o 3,7 proc. do 1668,6 tys. sztuk. Natomiast liczebność młodego bydła w wieku 1-2 lat wzrosła o 6,7 proc. do 1528,6 tys. sztuk.

Z kolei pogłowie krów w porównaniu z czerwcem 2015 r. uległo zmniejszeniu o 34,9 tys. sztuk (1,4 proc.) do poziomu 2444,2 tys. sztuk.

Struktura pogłowia w czerwcu 2015 r. kształtowała się następująco:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku – 28 proc.
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1 - 2 lat - 25,6 proc.,
- krowy – 41 proc.,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,4 proc.

Powyższe statystyki świadczą o rosnącym zainteresowaniu hodowlą bydła, głównie ze względu na wzrost pogłowia cieląt i młodego bydła. Drugie półrocze z kolei może wykazywać tendencję spadkową w wyniku redukcji stad bydła na skutek długotrwałej suszy.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego w pierwszym półroczu wyniosła 6,07 zł/kg i była wyższa o 0,5 proc. od notowanej w analogicznym okresie 2014 r.

Przeciętna cena skupu mleka za pierwsze 6 miesięcy 2015 r. ukształtowała się na poziomie 115,58 zł za 100 l i była niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2014 r. o 19,7 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!