W skupie żywca rzeźnego zanotowano spadek cen żywca wołowego, przy jednoczesnym wzroście cen żywca wieprzowego i drobiowego. Odwrotna sytuacja wystąpiła na targowiskach, gdzie ceny żywca wołowego wzrosły, a wieprzowego zmalały. Wyższe niż przed rokiem były ceny skupu mleka.


Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 5,80 zł/kg i były wyższe o 4,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 4,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Natomiast na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 5,23 zł, tj. o 2,1 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 3,3% mniej niż przed rokiem.

Za prosię na chów płacono średnio 166,18 zł/szt., zaledwie o 0,5 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 2,1 proc. mniej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

- Spadek cen zbóż przy wzroście cen trzody chlewnej spowodował w lipcu dalszą poprawę relacji cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (z 7,4 do 7,7 w lipcu br.), a także relacji cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio z 6,1 do 6,4) - podaje GUS.

Ceny skupu żywca wołowego w lipcu (6,05 zł/kg) zmalały w stosunku do czerwca br. o 2,2 proc., a w skali roku o 6,2 proc. Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wyniosły 6,48 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca jedynie o 1,2 proc., jednakże w skali roku wzrosły o 4 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 4,58 zł/kg, więcej o 6,7 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 1,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 129,80 zł, więcej o 1,8 proc. niż w czerwcu i o 14,8 proc. niż przed rokiem.

Podobał się artykuł? Podziel się!