SZkoła Zimowa organizowana jest nieustannie od 1993 roku. Tematem tegorocznej szkoły zimowej były "Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie". Program szkoły był podzielony na 11 dwugodzinnych sesji.

GENETYKA I HODOWLA BYDŁA

Genetyka i hodowla bydła mlecznego i mięsnego były tematami dwóch pierwszych sesji. Selekcja genomo-wa jest w ostatnich latach najbardziej spektakularnym osiągnięciem naukowym w zakresie hodowli zwierząt. Polska należy do czołówki w zakresie wdrażania nowej, efektywnej metody do praktyki hodowlanej, o czym świadczy fakt przystąpienia do konsorcjum Eurogenomics skupiającego czołówkę hodowlaną państw europejskich. Podczas sesji Sophie Mattalia -wykładowca z paryskiego Institute de l'Elevage omówiła wdrożenie selekcji genomowej we francuskiej praktyce hodowlanej bydła mlecznego, gdzie ocena wartości hodowlanej na podstawie potomstwa została już całkowicie zastąpiona genomiką.

O możliwościach szerokiego działania w obrębie przyłączania nowych cech w doskonaleniu bydła mlecznego opowiedział mgr inż. Marcin Pszczoła z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ewolucja indeksów selekcyjnych od wielu lat prowadzi do zmniejszenia wagi dla cech produkcyjnych na rzecz mierze warunkują koszty produkcji. Korzystając z nowoczesnych technologii oraz przy współpracy z hodowcami, istnieje możliwość poszukiwania, wdrażania i przede wszystkim doskonalenia nowych cech.

DŁUGOWIECZNOŚĆ BYDŁA A INTENSYFIKACJA PRODUKCJI MLEKA

Intensywna selekcja na cechy produkcyjne przez kilka ostatnich dziesięcioleci i zaniedbywanie w tym czasie selekcji na cechy funkcjonalne doprowadziła do znacznego skrócenia okresu użytkowania krów mlecznych, w wysokowydajnych stadach często do zaledwie 2-3 laktacji - mówi prof. Andrzej Filistowicz z UP w Poznaniu.

Intensywna selekcja na zwiększenie wydajności mlecznej oraz jej ujemny wpływ na płodność krów, zwłaszcza jeśli jest powiązany z nieodpowiednim żywieniem - są głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za krótki okres użytkowania krów oraz szereg innych powikłań przyczyniających się do wczesnego brakowania krów mlecznych.

Nieprawidłowe żywienie, zwłaszcza w okresie okołoporodowym, jest przyczyną występowania chorób metabolicznych u krów mlecznych, które wpływają na niższą produkcję mleka, obniżenie odporności, zaburzenia związane z rozrodem oraz występowanie wielu innych schorzeń - wyjaśnia prof. Maria Dymnicka z SGGW.