O użytki zielone należy dbać ze szczególną starannością, ponieważ zbierane z nich pasze stanowią źródło cennych składników pokarmowych, w tym przede wszystkim wysokiej wartości białko. Jest to składnik, o który można zawalczyć przez okresową renowację użytku i wzbogacenie runi o bogate w niego gatunki roślin.

W żywieniu krów mlecznych pasze pochodzące z użytków zielonych stanowią ok. 50 proc. pasz objętościowych. Kolejne 50 proc. to kiszonka z kukurydzy, której uprawa w warunkach naszego kraju jest zdecydowanie droższa niż użytkowanie łąk. Uzyskanie wyższej jakości pasz z użytków zielonych wiązać się będzie zatem z wyższą rentownością produkcji.

Pasze z użytków zielonych posiadają jeszcze jedną bardzo ważną cechę, która jest niepożądana w kiszonce z kukurydzy. Mianowicie wnoszą one cenne włókno, które, choć w nieznacznej części, buduje strukturę fizyczną dawki pokarmowej dla krów mlecznych. Przez to skarmianie pasz z użytków zielonych jest bezpieczne - gdyż nie niesie za sobą ryzyka zakwaszenia treści żwacza.

DLACZEGO WARTO ZADBAĆ O UŻYTKI ZIELONE?

Trwałe użytki zielone są źródłem bardzo wartościowej i bezpiecznej, a zarazem najtańszej paszy białkowej dla bydła. W ostatnich latach ceny podstawowych komponentów białkowych, jakimi są poekstrakcyjne śruty sojowa i rzepakowa, znacząco wzrosły. Niezależnie od ceny są to podstawowe komponenty białkowe w paszach treściwych, lecz hodowcy bydła mają możliwość ograniczenia ich stosowania przez maksymalizację wykorzystania użytków zielonych.

Tu główną rolę odgrywają rośliny motylkowe, które do mieszanek trafiają w celu wzbogacenia plonu w cenne białko. Białko pochodzące z paszy objętościowej jest najlepszym białkiem dla przeżuwaczy. Oczywiście zagłębiając się w fizjologię trawienia paszy przez zwierzęta przeżuwające, dostrzeżemy, że

znaczna część tego białka jest dostępna w żwaczu i niezbędne jest uzupełnienie poziomu białka, które trafi do jelita cienkiego. Tę rolę nadal ma pełnić białko sojowe, trafiające pod pysk krowy w formie paszy treściwej. Jak widać, soi praktycznie nie da się zastąpić czy wyeliminować z dawki, jednak ma ona stanowić jedynie uzupełnienie.