Właściwa organizacja pozwala optymalnie dostosować wielkość produkcji do posiadanych zasobów zarówno ziemi, jak i siły roboczej. Również gospodarstwa specjalizujące się w produkcji bydlęcej, rozpoczynając swoją działalność czy też reorganizując już istniejącą, powinny mieć zaplanowane miejsce do produkcji, bazę paszową, odpowiednią pojemność zbiorników do przechowywania odchodów zwierząt oraz racjonalnie dobrane urządzenia do obsługi zwierząt. Oprócz czysto praktycznego znaczenia z punktu widzenia zarządzania gospodarstwem właściwa organizacja i planowanie produkcji bydlęcej są integralną częścią biznesplanów oraz dokumentacji niezbędnej producentom bydła do korzystania z kredytów preferencyjnych oraz funduszy unijnych. W tym numerze zaczynamy od podstaw - przedstawimy kalkulację obrotu i struktury stada krów mlecznych. W kolejnym wydaniu pokażemy jak wyliczyć zapotrzebowanie na paszę.

PODSTAWĄ DOBRE PLANOWANIE

Jednym z podstawowych warunków właściwego żywienia wysokowydajnych krów mlecznych jest odpowiednio zaplanowana baza paszowa. Aby sprostać wymogom pokarmowym krów mlecznych, należy zapewnić im dostateczną ilość pasz objętościowych o jak najlepszej jakości. Czynniki kształtujące jakość pasz objętościowych, tj. wybór gatunku rośliny paszowej, jej odmiany, uwarunkowania glebowo-klimatyczne, właściwa agrotechnika (uprawa, nawożenie, ochrona) czy odpowiedni termin zbioru, mają znaczenie w trakcie wegetacji oraz zbioru roślin i na tym etapie za wcześnie o nich mówić. Ponadto planowanie powierzchni paszowej może być również przydatne w trakcie wypełniania wniosków o płatności obszarowe. Większość hodowców zadaje sobie pytanie, po co w ogóle planować? Głównym argumentem przemawiającym za takim postępowaniem są potrzeby krów o wysokim lub wręcz bardzo wysokim potencjale produkcyjnym utrzymywanych współcześnie w zdecydowanej większości gospodarstw.