Całokształt zabiegów higieny doju obrazuje wskaźnik zwany ogólną liczbą bakterii (OLB) w 1 ml mleka. OLB jest również ważnym parametrem kształtującym cenę mleka, gdyż przekroczenie normy 100 tys. bakterii w 1 ml mleka skutkuje oznaczeniem mleka jako pozaklasowego i potrąceniem z ceny jednostkowej od 2 od 8 gr/l (w zależności od zakładu skupującego potrącenia mogą być wyższe lub niższe nawet od podanych powyżej). Jest to zatem olbrzymia strata, zwłaszcza że przy obecnej cenie surowca w niejednym gospodarstwie 2-8 gr stanowi cały zysk z produkcji. Nie warto zatem oszczędzać na higienie doju.

SPRZĘT UDOJOWY

Bezpośredni wpływ na higieniczną jakość mleka ma czystość urządzeń mających z nim kontakt w trakcie doju i tuż po nim. Zatem czystość elementów budowy aparatu udojowego (kubki udojowe, kolektor, przewody mleczne), konwi czy rurociągu mlecznego oraz schładzalnika jest bezwzględnym priorytetem w utrzymaniu higieny pozyskiwania mleka.

Oprócz czystości równie ważna jest sprawność urządzeń udojowych, która powinna być na bieżąco monitorowana. Podobnie jest również z wymianą materiałów, które stosunkowo najszybciej ulegają zużyciu - gumy strzykowe. Usterki związane z uszkodzeniem gum strzykowych są najczęstszą przyczyną występowania podwyższonej wartości OLB w mleku. Pęknięcia (niekiedy mikro rozmiarów) stanowią doskonałe środowisko do rozwoju bakterii.

Dzieje się tak, ponieważ tworzywa wykorzystywane do produkcji gum strzykowych tracą swoje właściwości po pewnym okresie użytkowania na skutek działania różnych detergentów, temperatury i ruchu, gdyż gumy strzykowe są elementami elastycznymi dopasowującymi się do kształtu strzyków.

W zależności od producenta czy tworzywa różne są zalecenia co do okresu prawidłowego działania tych elementów. Niezależnie od tego należy pamiętać, że guma strzykowa pozornie wyglądająca na sprawną może okazać się zużyta i przysporzyć wielu problemów w utrzymaniu właściwej higieny doju. Jeszcze przed kilkoma laty mówiło się o wymianie gum co pół roku. Obecnie bardziej precyzyjnym wyznacznikiem jest liczba udojów. Większość producentów zaleca wymianę gum na nowe po ok. 2500 udojów.

MYCIE I DIPPINGI

Odpowiednie przygotowanie wymienia krowy do doju powinno obejmować mycie go. Przygotowanie strzyków i ich dezynfekcja mają na celu usunięcie zabrudzeń, a także zmniejszają ryzyko wystąpienia stanu zapalnego. Dodatkowe korzyści to utrzymanie dobrej kondycji strzyków oraz stymulacja oddawania mleka.