Publikacja ta pojawia się tuż przed spotkaniem dwóch zainteresowanych stron w celu kontynuowania negocjacji, które przewidziane są ok. połowy marca.

Komitety Copa - Cogeca ostrzegają w niej, że jeśli handel zostanie poddany całkowitej liberalizacji między dwoma stronami, doprowadzi to w konsekwencji do pojawienia się strat w wysokości około 25 miliardów euro dla europejskiego sektora wołowiny. Takie porozumienie doprowadziłoby między innymi do wzrostu niestabilności cen oraz do dużego wzrostu importu z krajów trzecich wieprzowiny, drobiu i kukurydzy do Unii Europejskiej.

Ponadto, badanie pokazuje, że Mercosur produkuje te same dobra rolne co Unia Europejska i że już jest eksporterem produktów rolnych i spożywczych do UE: ponad 90 proc. importowanej wołowiny pochodzi z państw Mercosur.

Zdaniem Copa - Cogeca w przypadku zwiększonej liberalizacji handlu z państwami Mercosur, będziemy jeszcze bardziej zależni od importu, a bezpieczeństwo żywności UE będzie jeszcze bardziej zagrożone przez warunki klimatyczne oraz decyzje polityczne związane z rolnictwem tych państw. Straty ekonomiczne zaś będą wychodziły poza ramy WPR i będą faworyzowałyby delokalizację produkcji wielu produktów.

Jak podkreśla Paolo Bruni, przewodniczący Komitetu Cogeca, porozumienie takie w konsekwencji doprowadziłoby do podwojenia emisji dwutlenku węgla, co byłoby sprzeczne z zaangażowaniem UE wobec redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz utrudniłoby UE respektowanie tych celów.

Pozostają również obawy w związku z aspektami bezpieczeństwa produkcji w tych krajach, szczególnie jeśli chodzi o śledzenie i wykorzystywanie hormonów w produkcji mięsa.

Dlatego Komitety Copa-Cogeca sprzeciwiają się stanowczo jakimkolwiek nowym ustępstwom wobec krajów trzecich.

Dynamiczny europejski sektor rolno-spożywczy nie powinien być sprzedawany krajom spoza Europy. Sektor rolno-spożywczy UE ma duży udział w strategii UE 2020 w zakresie wzrostu i zatrudnienia, zapewniając przy tym bezpieczeństwo dostaw żywności - mówi Padraig Walshe, przewodniczący Komitetu Copa.

Podobał się artykuł? Podziel się!