Predyspozycje genetyczne, nieodpowiednie żywienie oraz złe warunki utrzymywania zwierząt powodują zwiększenie ryzyka schorzeń racic. W niektórych stadach problemy z racicami dotyczą niemal 80 proc. krów. Jednak tylko nieco ponad 25 proc. tych przypadków widać, dlatego problem z racicami jest często lekceważony. O skutkach zaburzeń aparatu ruchu krów mlecznych pisano szerzej w poprzednim numerze "Farmera" (nr 4/2015). Dwie trzecie strat spowodowanych kulawiznami w stadzie wynika ze zwalczania przypadków klinicznych, co świadczy o tym, że zdecydowanie lepiej zapobiegać ich wystąpieniu, niż je leczyć. Należy podkreślić, że najbardziej problematyczne schorzenia racic powodowane są przez czynniki zakaźne (najczęściej bakteryjne).

CO JEST PRZYCZYNĄ?

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi i szybkiemu namnażaniu się drobnoustrojów, obecnymi w każdym budynku inwentarskim, są wysoka temperatura oraz duża wilgotność. Odchody zwierząt oraz zanieczyszczona ściółka są świetnym podłożem do rozwoju bakterii, które mogą potencjalnie doprowadzić do poważnych schorzeń racic na tle infekcyjnym.

Problem narasta szczególnie zimą oraz w przypadkach nadmiernego zagęszczenia zwierząt w oborze. Trudno utrzymać wówczas czyste, a szczególnie suche korytarze przepędowe oraz stanowiska. Bezpośredni kontakt racicy z zanieczyszczonym podłożem ułatwia również przenoszenie bakterii chorobotwórczych z jednej krowy na drugą. Latem, gdy krowy korzystają z pastwiska, spędzają znaczną część doby poza oborą, co sprzyja poprawie stanu zdrowia racic. Pozwala to na utrzymanie racicy w większej czystości oraz szybsze jej suszenie. Wyjątkiem od tej reguły są złe warunki pogodowe, szczególnie jeśli trwają przez długi czas, mogą powodować problemy z kulawiznami.

Z jakimi schorzeniami racic najczęściej mamy do czynienia w praktyce? Podczas pracy z bydłem mlecznym możemy spotkać się z różnymi schorzeniami racic. Niektóre z nich nie mają podłoża bakteryjnego - są jedynie wynikiem złej korekcji, nieodpowiedniego podłoża, złego ścierania się rogu lub urazów, jak m.in.: wrzód podeszwy, gnicie rogu, choroba linii białej czy ochwat. Poza tymi chorobami dochodzą choroby zakaźne racic, jak zapalenie skóry palców, zanokcica czy zapalenie skóry szpary międzyracicowej.