Najważniejszy cel na okres poporodowy, który umo-wnie trwa ok. 90 dni, to nie dopuścić do wystąpienia u krowy schorzeń metabolicznych. Cel ten osiągniemy głównie poprzez odpowiednie żywienie i suplementację dodatkami zapobiegającymi wystąpieniu wspomnianych schorzeń. Bez osiągnięcia tego założenia trudno będzie wykonać kolejne cele - szybko zacielić krowę oraz zmobilizować ją do produkcji jak największej ilości mleka w jak najdłuższym szczycie laktacji.

POKRYCIE WYMAGAŃ

Coraz częstsze przykłady pokazują, że można powadzić stado krów rasy HF w taki sposób, aby osiągnąć wysoką wydajność oraz dobre parametry rozrodu. W czym więc tkwi problem, lub problemy, przez które HF-y są uznawane za chorowite mlecznice o słabych wskaźnikach rozrodu? Nie bez przyczyny bydło rasy HF zdominowało hodowlę nastawioną na produkcję mleka. Żadna krowa nie wyprodukuje tylu kg białego surowca, co czarno-biała mlecznica. Jednak selekcja w kierunku wysokich wyników produkcyjnych zaowocowała wytworzeniem bardzo wymagających zwierząt.

Bardzo zaawansowana i wydajna maszyna nie popracuje długo w słabych warunkach na paliwie marnej jakości. Prędzej czy później coś się zepsuje. Podobnie krowa rasy HF, bez zapewnienia jej odpowiednich warunków utrzymania oraz żywienia na odpowiednim poziomie nie wyprodukuje dużej ilości mleka, jednocześnie zachowując zdrowie. A jakiekolwiek problemy zdrowotne odbijają się najpierw na organach najmniej potrzebnych zwierzęciu do przetrwania, a najbardziej związanych z produkcyjnością: wymieniu i układzie rozrodczym.

DEFICYT ENERGII

Ujemny bilans energetyczny u krów rasy HF na krótko przed ocieleniem oraz po porodzie jest faktem, którego nie można zmienić. Jedyne, co może i powinien zrobić hodowca, to skrócić czas trwania deficytu energetycznego, a przez to zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych. Niedobory energetyczne można zminimalizować poprzez stymulację zwierzęcia do pobierania jak największej ilości paszy w przeliczeniu na suchą masę.