W chowie bydła mięsnego powszechne jest stosowanie krzyżowania. Polega ono na łączeniu genów różnych ras bydła, dzięki czemu uzyskuje się poprawę wielu cech ważnych pod względem ekonomicznym. Pozwala to na szybką poprawę zarówno cech ilościowych, jak i jakościowych.

Rasy do wyboru

Poszczególne rasy mięsne mają różną przydatność do krzyżowania. Każda z nich przenosi na potomstwo cechy zarówno korzystne, jak i mniej korzystne. Dlatego dr Tomasz Przysucha ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaleca rolnikom, aby dobierali rasy buhajów mięsnych do systemu opasu czy wielkości krów w stadzie, gdyż tylko wtedy osiągnie się oczekiwane efekty krzyżowania towarowego. Porównał on wyniki opasu buhajków czarno-białych z opasem buhajków mieszańcowych uzyskanych z krzyżowania krów czarno-białych z buhajami różnych ras mięsnych.

Mieszańce pochodzące z krzyżowania krów czarno-białych z buhajami rasy charolaise miały dużą przewagę nad opasami czarno-białymi pod względem masy końcowej, umięśnienia, wydajności rzeźnej i zawartości mięsa i tłuszczu w tuszy. Mieszańce z simentalerem miały równie dużą przewagę pod względem masy końcowej, ale już nieco mniejszą pod względem umięśnienia, wydajności rzeźnej i zawartości mięsa w tuszy. Obie te rasy miały też niewielką przewagę pod względem smakowitości mięsa.

Smakowitością mięsa znacznie bardziej różniły się mieszańce z rasami limousine, piemontese, hereford i angus. Mieszańce z rasą limousine miały także dużą przewagę pod względem umięśnienia, wydajności rzeźnej i zawartości mięsa w tuszy, a nieco mniejszą pod względem masy końcowej. W wypadku mieszańców z rasą piemontese odnotowano dużą przewagę pod względem umięśnienia, wydajności rzeźnej i zawartości mięsa w tuszy, ale już niewielką przewagę pod względem końcowej masy ciała. Najmniejsze przewagi uzyskano w wypadku mieszańców z rasą hereford i angus, ale i w tym wypadku przewyższały one znacznie buhajki czarno-białe pod względem wydajności rzeźnej i wyraźnie także pod względem umięśnienia.

Na tej podstawie dr T. Przysucha zaleca do opasu intensywnego, prowadzonego do wysokiej masy ciała, rasy duże, masywne: charolaise, limousine, blonde d'aquitaine, simental mięsny. Potomstwo po buhajach tych ras osiąga wysokie przyrosty masy ciała, bardzo dobrze wykorzystuje pasze, cechuje je tusza bardzo dobrze umięśniona i słabo otłuszczona.