Naukowcy z Uniwersytetu w Reading (Wielka Brytania) prowadzą badania nad sianokiszonką zawierającą pokrzywę. Wstępne wyniki pokazują, że sianokiszonka ta podwyższa pH płynów żwaczowych nawet o 30 proc. na okres tygodnia w porównaniu z kiszonką niezawierającą pokrzywy.

Dieta bogata w pokrzywę stabilizuje środowisko żwacza oraz reguluje jego pH, może zatem zapobiegać lub łagodzić objawy kwasicy oraz działać prozdrowotnie. Jest polecana dla zwierząt z wysoką zawartością ziarna w diecie.

Takie działanie pokrzywy pozwala na ograniczenie stosowania w diecie przeżuwaczy chemicznych buforów stabilizujących pH żwacza.

Badania przeprowadzono na krowach rasy holsztyńsko – fryzyjskiej. Zaobserwowano spadek pobierania paszy oraz skrócenie czasu przeżuwania u tych zwierząt przy czym nie zarejestrowano spadku wydajności mlecznej.

Naukowcy nie mają jednoznacznej odpowiedzi czy otrzymane dane wynikają jedynie z właściwości samej pokrzywy czy też z różnic w składzie chemicznym użytych traw. Badania ciągle trwają, więc na ostateczne wyniki trzeba jeszcze poczekać.

Podobał się artykuł? Podziel się!