Apetyt krowy obniża się już na 7-9 dni przed porodem.

Pobranie suchej masy dawki pokarmowej na poziomie 12 kg w ostatnim tygodniu przed wycieleniem należy uznać za bardzo dobre.

Z badań wynika, że obniżenie pobrania suchej masy dawki pokarmowej do ok. 9 kg przed porodem niesie za sobą ogromne ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych w rozpoczętej laktacji, takich jak: lewostronne przemieszczenie trawieńca czy ketoza. Pamiętać należy, że pobranie paszy przed porodem jest dodatnio skorelowane z pobraniem po wycieleniu oraz wydajnością mleczną.

Jednak nawet wysokie pobranie paszy przed porodem w dalszym ciągu nie zagwarantuje nam pełnego sukcesu.

W dużej mierze będzie on zależał od kondycji krowy, składu dawki pokarmowej i pobrania w pierwszych tygodniach po wycieleniu i wielu innych czynników.

Krowy po porodzie bardzo powoli odzyskują apetyt, we wczesnej laktacji pobierają 14-15 kg suchej masy dawki pokarmowej, w 21. dniu laktacji pobranie krów wysokowydajnych mieści się w granicach 22-24 kg s.m. dawki pokarmowej i nadal wzrasta. Maksymalne pobranie paszy u krów występuje w 9-11.tygodniu laktacji. Tabela nr 1 przedstawia wyniki pobrania suchej masy z dawek pokarmowych krów w zależności od stadium i kolejności laktacji.

Pobranie suchej masy zależy głównie od wieku krowy, zwłaszcza przy pierwszym wycieleniu, masy ciała i wydajności.

Wpływ ma również rodzaj, wartość odżywcza i jakość oraz struktura paszy, a także częstotliwość dojenia.

Pobranie paszy limitowane jest zawartością i szybkością trawienia włókna i do poziomu 18 proc. włókna w suchej masie zwiększa się. Zwiększenie pobrania paszy przez krowy można osiągnąć poprzez odpowiednie przygotowanie krów w okresie przejściowym, ich odpowiednią kondycję, a także poprzez odpowiednie bilansowanie dawek pokarmowych, tak by zapewnić optymalne warunki fermentacji w żwaczu. Nie bez znaczenia pozostaje smakowitość stosowanych pasz, a także częstotliwość zadawania.