Jednym ze sposobów na ograniczenie sobie kłopotów jest zwiększenie dbałości o to, w jaki sposób krowa pobiera zadaną dawkę.

WZROST WYDAJNOŚCI, WZROST POBRANIA

Jak na razie, jako kraj, nie możemy się poszczycić rekordową średnią wydajnością. Jednak notowany, coroczny wzrost wydajności, zarówno poszczególnych gospodarstw, stad pod oceną PFHBiPM, jak i ogółu polskich mlecznic jest imponujący. Wzrost ten jest notowany na podobnym poziomie w większości gospodarstw i szacowany jest na 40-50 proc. w ciągu ostatnich 13 lat. Nieproporcjonalnym wzrostem charakteryzuje się natomiast pobranie przez krowy suchej masy. W tym wypadku wzrost w analogicznym okresie lat 2000-2013 szacuje się na jedynie nieco ponad 10 proc.

Jak mówi dr Zbigniew Lach z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach, wzrost apetytu nie pokrywa się ze wzrostem wydajności. Zmusza to hodowców do stosowania coraz "gęstszych", zasobniejszych w pasze treściwe, dawek pokarmowych.

KROWA NIE ZNA POTRZEB ŻWACZA

Nie da się zmienić zwyczajów - behawioru bydła. Krowa to zwierzę stadne oraz ciekawe świata. Bydło zawsze interesuje się nowymi przedmiotami w oborze, nowymi towarzyszkami, osobami, które przychodzą oraz tym, co pojawia się na stole paszowym. Krowy są wytrawnymi smakoszami, lubiącymi żywić się w sposób monotoniczny. Posiadają także pewne mechanizmy bronienia się przed różnymi zagrożeniami, niestety bez względu na, czasem zgubne, konsekwencje. Dotyczy to szczególne zachowań żywieniowych w czasie upałów.

Krowa, niestety, nie zna potrzeb żwacza. Żywiąc krowy, musimy pamiętać, że najważniejsze jest zaspokajanie potrzeb ich wewnętrznej "kadzi fermentacyjnej", a dokładniej zamieszkującej ją mikroflory. Dawka dla krowy w szczycie laktacji powinna zawierać: koncentrację energii na poziomie 1,65 Mcal, 17 proc. BO, 25 proc. skrobi, 28 proc, włókna NDF i maksymalnie 5 proc. tłuszczu. Krowie jest obojętne, czy parametry dawki porannej i wieczornej będą się różnić, a dopiero wyciągnięta z nich średnia odpowiadać będzie normie. Żwacz jednak źle reaguje na jakiekolwiek zmiany i odstępstwa od tych zasad.