Bogdanowi Konopce, prezesowi Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego "nie spodobała się" informacja, w której producenci bydła mięsnego obwiniają Zarząd PZHiPBM o to, że nie dba o hodowców, tylko o własne interesy. Znamienne jest to, że hodowcy nie zgodzili się na publikację swoich wizerunków, "Składki poszły w las - żal producentów bydła mięsnego".

- Szanowny Panie Redaktorze, na początku chciałbym odnieść się do fragmentów artykułu, które nie stanowią cytatów anonimowych hodowców, więc są Pana autorstwa. Czy zweryfikował Pan źródło Swoich informacji, gdyż są one delikatnie mówiąc, nieprawdziwe. Zarząd PZHiPBM nie został odwołany, lecz sam zrezygnował z pełnienia dotychczasowych funkcji – wyjaśnia Bogdan Konopka były prezes zarządu PZHiPBM.

Po otrzymaniu wyjaśnienia od prezesa PZHiPBM (publikujemy go poniżej), farmer.pl zapytał o to, co dziś nurtuje hodowców bydła mięsnego. Pytania te stawiamy publicznie do wyjaśnienia, ponieważ odpowiedź, jaką uzyskaliśmy od PZHiPBM jest niewystarczająca. 

1. Dlaczego do dziś nie ma informacji na stronie internetowej Związku o dymisji Zarządu PZHiPBM?

2. Jak będzie wyłaniany nowy Zarząd - kiedy?

3. Warto byłoby wyjaśnić członkom PZHiPBM, dlaczego Zarząd podał się do dymisji?

Prezes PZHiPBM na powyższe pytania odpowiedział: "o tym zadecyduje sąd"

Wyjaśnienie Bogdana Konopki, prezesa PZHiPBM, do wspomnianej informacji: "Składki poszły w las - żal producentów bydła mięsnego"

Ostatnie Pana zdanie jest tak niespójne, że aż trudno uwierzyć, iż pochodzi spod pióra Redaktora Naczelnego poczytnego pisma. Otóż najbliższe walne zgromadzenie odbędzie się zapewne w 1. połowie 2014r. Zapewne chodziło Panu o Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym to członkowie wybiorą nowy zarząd Związku. Z treści zdania nie można się domyślić, kto ma wyznaczyć termin NWZ, gdyż zapomniał Pan dodać: na posiedzeniu czego w/w termin miał zostać ustalony w dniu 12 kwietnia. Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni, gdyby podzielił się Pan tą informacją z nami - członkami PZHiPBM, gdyż nam o tym nic niewiadomo.