Wykorzystanie komputerowych programów do zarządzania stadem staje się coraz częstszym widokiem, zarówno w dużych wielkotowarowych fermach bydła, jak również niewielkich gospodarstwach rodzinnych, które zajmują nadal znaczną część w strukturze polskiego pogłowia krów mlecznych.

Program zarządzający stadem krów powinien być połączeniem możliwie licznej grupy czynników, które pozwolą na kompleksowe prowadzenie stada.

Wraz ze stale rosnącą wydajnością mleczną polskich stad obserwowane jest również pogorszenie wskaźników rozrodu, a zwłaszcza znacznie wydłużony okres międzyocieleniowy i niepokojąca liczba zużytych słomek nasienia na skuteczne unasienienie, czyli indeks zacielania.

Chów bydła wielkotowarowy, a także robotyzacja wielu prac w oborach uniemożliwiają często odpowiednią obserwację zwierząt. Do tego wszystkiego należy również dołożyć coraz częstszy problem pojawiających się cichych rui oraz cały szereg schorzeń dotyczących układu rozrodczego, a także chorób metabolicznych.

Programy zarządzające stadem były dotychczas domeną gospodarstw wielkotowarowych, gdzie obsługiwane są przez zarządców, czy inne osoby wykwalifikowane do takich czynności. Programy te, współpracując z wysoce zaawansowanymi urządzeniami (jak np. pedometry, analizatory przepływu mleka), dają dokładny obraz aktualnej sytuacji w stadzie, opisują zdarzenia takie jak występująca ruja (mierzona za pomocą aktywności zwierząt) czy zapalenie wymienia (mierzone przewodnością mleka).

Na polskim rynku pojawiają się jednak programy znacznie mniej zaawansowane, co nie znaczy, że mniej skuteczne czy pomocne. Ich obsługa jest zdecydowanie prostsza i nie jest połączona z innymi urządzeniami, co czyni je również tańszymi. Programy te działają online, dzięki czemu nie występuje ryzyko utraty danych, a korzystanie z nich wymaga jedynie połączenia z internetem za pomocą urządzeń typu komputer, tablet lub smartfon.

Poniżej przedstawiamy opis dwóch programów do zarządzania stadami bydła zarówno mlecznego, jak i mięsnego: Wirtualny Zootechnik oraz AgraNova.

Wirtualny Zootechnik

Zarządzanie stadem jest działem całego programu, w którym hodowca ma możliwość kontroli wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w danym stadzie krów.

O zdarzeniach tych informuje nas zaznaczony w kalendarzu (kolorem szarym) dzień, w którym nastąpiło zdarzenie w stadzie, pozostałe dni są zaznaczone jaśniejszym odcieniem. W zakładce "kalendarz" pojawiają się również komunikaty informujące o zdarzeniach wymagających uwagi ze strony hodowcy (zbliżający się termin zasuszenia, ocielenia, a także zbliżającej się kontroli rui krów niedawno zacielanych lub konieczności potwierdzenia cielności).