Podczas wypasu pastwiskowego musimy pamiętać o szeregu czynników wpływających na tę formę żywienia bydła. Ważna jest nie tylko jakość runi, lecz także odpowiednio prowadzona suplementacja (głównie bilansowanie energii) oraz zaspokajanie pragnienia zwierząt, o czym nieraz zapominamy. Niegdyś popularną formą pojenia bydła było zapewnianie zwierzętom dostępu do naturalnych wód powierzchniowych. Taki sposób jest najtańszy, jednak niesie ze sobą ryzyko zarażenia różnego rodzaju chorobami oraz zatrucia szkodliwymi substancjami. W takiej wodzie mogą być obecne np. jaja bądź formy inwazyjne pasożytów, a także bakterie chorobotwórcze. Istnieje również ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych azotynami oraz środkami ochrony roślin z powodu nieprawidłowego sposobu przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych. Faktem jest, że jeśli krowy mają możliwość wejścia do zbiornika wodnego, to w czasie upałów chętnie to robią. Skutkiem czego jest zanieczyszczanie wody moczem i odchodami.

Z powodu powyższych czynników oraz często również z braku naturalnych zbiorników w sąsiedztwie pastwiska hodowcy muszą dostarczać bydłu wodę z zewnątrz.

Dostarczanie pójła na pastwisko może odbywać się różnymi sposobami. Jeśli pastwisko znajduje się blisko budynków, woda może być przesyłana za pomocą węża np. o średnicy 3/4 cala, nazywanego ogrodowym. Jeśli zwierzęta wypasane są w znacznej odległości, wodę można dowozić w beczkowozach bądź zbiornikach 1000-litrowych (mauzerach) umieszczonych na przyczepie. Planując sposób zapewniania zwierzętom wody, należy pamiętać, że wysokowydajna mlecznica potrzebuje ok. 100 l wody dziennie.

POIDŁA PASTWISKOWE

Transport wody może odbywać się na różne sposoby, natomiast zadawanie zwykle wygląda podobnie - tzn. za pośrednictwem poidła. Na rynku znajdziemy wiele urządzeń, które dobrze sprawdzą się w warunkach pastwiskowych. Najczęściej stosowanym typem poideł na pastwiskach są poidła wannowe. Jak sama nazwa wskazuje, mają formę dużego, najczęściej owalnego bądź okrągłego naczynia. Znaczna pojemność takich poideł oraz duża powierzchnia tafli powodują, że pojenie odbywa się sprawnie, a zwierzęta nie muszą długo czekać na ugaszenie pragnienia. Zazwyczaj wannowe poidła pastwiskowe są wykonane z polietylenu, co zapewnia im trwałość przy jednocześnie niskiej masie. Gładka faktura tworzywa oraz łatwość, z jaką można przechylić poidło, znacznie usprawniają czyszczenie. Niska masa ułatwia również przestawienie urządzenia w nowe miejsce, gdy zmieniamy kwaterę lub teren wokół poidła zrobił się błotnisty. Na rynku dostępne są wannowe poidła pastwiskowe różnych producentów. Jednym z najbardziej znanych jest firma JFC, w ofercie której znajdziemy zarówno owalne, jak i okrągłe poidła przeznaczone do zastosowań pastwiskowych. Producent oferuje urządzenia o różnych wymiarach. Za najmniejsze, o wymiarach 1,6 na 1,2 m (600 l), zapłacimy 1610 zł, natomiast największe, o wymiarach 2,2 na 1,2 m (1000 l), kosztuje 2410 zł.