Postęp genetyczny i poprawa warunków środowiskowych spowodowały, że wiele stad bydła w Polsce osiąga wysoką wydajność, uzyskując ponad 10 tys. kg mleka od krowy przez okres laktacji. Aby uzyskać taką wydajność, konieczna jest znajomość zasad prawidłowego żywienia w poszczególnych okresach laktacji, w zasuszeniu i w okresie okołoporodowym. Oprócz tego ważne jest określenie kondycji zwierzęcia, która ostatnio uważana jest za nowe narzędzie w prowadzeniu stada bydła. Zapewnienie prawidłowego rozrodu to gwarancja sukcesu w prowadzeniu stada bydła.

JAK ZASUSZAMY?

Zasuszenie krowy na 6-8 tygodni przed ocieleniem ma na celu regenerację wymienia i zapewnienie dostatecznej ilości składników do bardzo intensywnie rozwijającego się płodu w tym okresie. Nie zawsze uda się zasuszyć krowę na taki okres, ale zbyt krótki czas zasuszenia, poniżej 55-60 dni, nie wystarcza do regeneracji gruczołu mlekowego. Należy zaprzestać doju krów poprzez odpowiednie żywienie, a po ostatnim wydojeniu krowy podać dowymieniowo antybiotyk na zasuszenie (oznaczony symbolem DC). Można zastosować inne metody, np. osłonę zewnętrzną w postaci błony chroniącej strzyk (tzw. sztuczny korek) lub czop keratynowy (pasta wprowadzona do wnętrza strzyka). Popularne wśród hodowców staje się zabezpieczenie poprzez łączne zastosowanie antybiotyku i czopa keratynowego. Krowom, które nie chorowały w laktacji, wystarczy sam czop bez antybiotyku. Możliwe jest też stosowanie szczepionek (np. Starvac) lub produktu farmaceutycznego Biomast. Biomast jest nowoczesnym produktem farmaceutycznym stosowanym do ekologicznej prewencji i redukcji zapaleń wymienia u bydła. Metoda ta ogranicza konieczność stosowania antybiotyków. Stosowanie tych ostatnich wymaga jednak spełnienia określonych zasad, o których poinformuje hodowcę lekarz weterynarii.

ZMIANA ŻYWIENIA

Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe krowy w laktacji jest dużo większe niż krów zasuszonych, co można prześledzić na podstawie danych zawartych w tabeli 1.