Faktem jest, że za dochód hodowcy odpowiada 305 dni, które składają się na laktację, jednak za wysokość wspomnianego dochodu w znaczącej mierze odpowiada okres drugi - zasuszenie. Zasuszenie jest najważniejszym okresem w żywieniu i utrzymaniu krów mlecznych, niestety bardzo często jest niedoceniany i spychany na drugi plan. Zasuszanie krowy ma na celu zarówno regenerację gruczołu mlekowego, jak i dostarczenie składników pokarmowych na intensywnie rozwijający się w tym okresie płód. Krowy zasuszone powinny znajdować się pod szczególnym nadzorem, ponieważ błędy popełnione w tym okresie będą rzutować na wydajność i kondycję krów w najbliższej, ale również kolejnych laktacjach.

Istnieje kilka narzędzi dzięki którym można doprowadzić do zasuszenia krowy mlecznej:

korekta dawki pokarmowej,
ograniczenie pobierania wody,
zaprzestanie doju (gwałtowne lub stopniowe).

Pierwszą, powszechnie stosowaną metodą przygotowania krowy do okresu zasuszenia jest obniżenie poziomu żywienia. Krowy nie można zasuszać, jeśli przed porodem produkuje 20 - 25 litrów mleka. Należy pamiętać, że zasuszania krowy, a w szczególności krowy wysokomlecznej nie można zaczynać od zaprzestania doju. Produkcję mleka należy obniżyć tak, aby w chwili zasuszania jej wydajność nie przekraczała ok. 10 litrów. W związku z tym wysoko wydajną krowę do tego okresu należy zacząć przygotowywać już na kilka tygodni przed planowanym zasuszeniem.

Głównym orężem w rękach hodowcy jest żywienie. Dzięki odpowiednim zabiegom żywieniowym można skutecznie obniżyć wydajność mleka. Ważne jest odseparowanie zasuszanych krów od tych w laktacji, w przeciwnym razie zasuszenie będzie znacznie utrudnione. Jeśli krowy zasuszane nie zostaną oddzielone od stada, to będą wyjadać paszę od krów w laktacji. W takiej sytuacji obniżenie wydajności będzie bardzo trudne.

Dla krów wysoko wydajnych zaleca się na około dwa tygodnie przed zasuszeniem przeprowadzenie korekty dawki pokarmowej. Polega to głównie na zmniejszeniu koncentracji energii w dawce. Obniżenie poziomu energii uzyskuje się także w znacznym stopniu przez wycofanie z dawki pokarmowej pasz treściwych. Należy także wycofać pasze mlekopędne, takie jak: kiszonka z kukurydzy, zielonka pastwiskowa, młóto browarniane, a w ich miejsce wprowadzić pasze słomiaste, balastowe. Korekta dawki pokarmowej nie może przerodzić się w głodzenie krowy. Mimo obniżonego poziomu żywienia należy zapewnić jej dostęp do wszelkich niezbędnych składników pokarmowych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu.