Prawidłowy poród u krów charakteryzuje się niezachwianym przebiegiem wszystkich jego faz, począwszy od pierwszych objawów zbliżającego się porodu, aż do wydalenia błon płodowych. Jeżeli łożysko nie zostanie wydalone, porodu nie można uznać za zakończony.

Proces odklejania i wydalania błon płodowych przy prawidłowym przebiegu trwa zazwyczaj ok. 6 godzin. O zatrzymaniu łożyska możemy mówić, kiedy krowa nie wydali go w ciągu 12 godzin po wyparciu płodu. Odsetek krów, których dotyczy ta sytuacja nie powinien przekraczać 7 proc.

Do głównych przyczyn tego schorzenia zalicza się:

- czynniki zakaźne, powodujące m.in. takie schorzenia jak: bruceloza, leptospiroza, IBR/IPV, BVD/MD i wiele innych niespecyficznych patogenów
- ciąże bliźniacze; trudne, przedłużające się porody oraz cesarskie cięcia
- deficyt selenu, witaminy A i E
- zbyt wysoka kondycja krów
- niedostateczna higiena pomieszczeń i obsługi.

Zatrzymanie łożyska jest tylko jednym z wielu problemów. Jego konsekwencją może być zapalenie macicy, opóźnienie inwolucji macicy oraz ciałka żółtego ciążowego. Może to prowadzić do zaburzeń w płodności samicy, a nawet do całkowitej niepłodności, czego skutkiem jest wybrakowanie takiej sztuki ze stada.

Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, należy pojąć odpowiednie kroki w kierunku profilaktyki tego schorzenia:

- monitoring stada w kierunku chorób zakaźnych oraz stosowanie się do zasad bioasekuracji w stadzie, szczepienia ochronne
- umiejętna pomoc w tracie porodu krowy oraz zachowanie wysokiej higieny przez osoby asystujące podczas porodu
- utrzymanie właściwej higieny stanowisk bądź boksu porodowego, wykonanie dezynfekcji po każdym porodzie oraz wymiana ściółki
- dobór buhajów gwarantujący łatwe ocielenia
- właściwe żywienie mineralno-witaminowe, szczególnie w odniesieniu do selenu oraz witaminy A i E
- unikanie nadmiernego otłuszczenia krów.

Podobał się artykuł? Podziel się!