Dzięki znajomości składu pasz objętościowych jesteśmy w stanie odpowiednio zbilansować dawkę pokarmową. Nie można opierać się jedynie na danych pochodzących z tabel znajdujących się w normach żywienia zwierząt. Ze względu na dużą zmienność gatunkową oraz różnice klimatyczno glebowe, mogą występować duże rozbieżności w składzie pasz.

Do najczęściej analizowanych składników paszy można zaliczyć: kwasowość paszy (pH), sucha masa, popiół surowy, białko ogólne, włókno surowe, NDF, ADF, skrobia. W zależności od potrzeby analiza może być rozszerzona o dodatkowe parametry.

Mając informację o jakości pasz objętościowych, jesteśmy w stanie nimi racjonalnie zagospodarować, bez obawy o to, że którejś z nich podajemy za mało lub zbyt wiele. Wiedza taka umożliwia skomponowanie odpowiedniej dawki pokarmowej, co ułatwia utrzymanie zwierząt w kondycji adekwatnej do stanu fizjologicznego.

Rolnicy wykazują coraz większą świadomość i chęć znajomości składu swoich pasz. W chwili obecnej taka analiza jest łatwo dostępna i nie stanowi większego problemu. Badania takie znajdują się w ofercie PFHBiPM, jak również wielu firm paszowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób pobierania materiału bo badania. Analizowana próbka powinna być reprezentatywna. Musi być pobrana z kilku miejsc, oddalonych od obrzeży i ścian silosu, a następnie szczelnie zapakowana, aby uniemożliwić dostęp powietrza. Ważne jest również szybkie dostarczenie próbki do laboratorium, najlepiej jeśli nastąpi to przed upływem 24 godzin od pobrania próbki. Im termin ten będzie późniejszy, tym mniej wiarygodny będzie wynik.

Podobał się artykuł? Podziel się!