Bydło czerwone szwedzkie, zwane w skrócie SRB, to bydło typowo mleczne, nieznacznie tylko ustępujące potencjałem produkcyjnym krowom h.f. Świadczą o tym wyniki oceny mleczności w stadach rasy czerwonej szwedzkiej – w ostatnim roku od około 150 tysięcy ocenianych krów tej rasy uzyskano przeciętnie 8599 kg mleka, o zawartości 4,34 proc. tłuszczu i 3,5 proc. białka. Dla porównania – przeciętna wydajność krów ocenianych rasy h.f., również w Szwecji, wyniosła 9552 kg, przy 4,03 proc. tłuszczu i 3,35 proc. białka. Wydajność krów podano w przeliczeniu na 365 dni, gdyż tak rejestruje się ją we wszystkich krajach skandynawskich. Różnica sięga więc blisko 1000 kg, jednak krowy SRB nadrabiają to lepszym składem mleka i lepszą zdrowotnością.

Krowy rasy SRB są trochę drobniejsze niż holsztyno-fryzy: ich wysokość nie przekracza 145 cm, a średnia masa ciała to 575 kg. Są one również nieco lepiej umięśnione, co dla części hodowców może mieć znaczenie. Ich umaszczenie jest najczęściej czerwono-białe, w różnych odcieniach brązu – od jasnego do ciemnomiedzianego. Potomstwo pochodzące z krzyżowania krów czarno-białych z buhajami SRB rodzi się z umaszczeniem matek, czyli również czarno-białym, gdyż kolor czarny jest zawsze dominujący w stosunku do czerwonego.
Najważniejszą jednak cechą, dzięki której rasa SRB jest coraz popularniejsza na świecie i wykorzystywana do krzyżowania z krowami holsztyńsko-fryzyjskimi, jest jej wybitna zdrowotność. Świadczy o tym przeciętna liczba komórek somatycznych w całej populacji: wahała się ona w ostatnich latach od 76 do 83 tysięcy średnio u 150 tysięcy krów ocenianych rasy SRB w Szwecji! A są stada, w których liczba komórek somatycznych w mleku zbiorczym wynosi 20–30 tysięcy, a przypadki klinicznych zapaleń wymion są rzadkością. Także wskaźniki rozrodu u krów rasy SRB są zdecydowanie lepsze niż u bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. Dotyczy to zarówno płodności (a więc zużycia nasienia na jedną stwierdzoną ciążę) i długości okresu międzywycieleniowego, jak i niekorzystnych zdarzeń związanych z wycieleniami – ciężkich porodów i martwych urodzeń. Jałówki tej rasy cielą się prawie tak dobrze, jak krowy starsze, co ma duże znaczenie praktyczne.