Łączna powierzchnia gospodarstwa to ok. 200 ha, gleb głównie klasy 4, na których uprawiane są kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę (50 ha - z rocznym zapasem), użytki zielone (100 ha), a na pozostałej powierzchni uprawiane są zboża, w tym głównie mieszanki zbożowe jare - stanowiące podstawowy komponent mieszanki treściwej, a także pszenżyto.

Stado objęte jest oceną użytkowości mlecznej, zaś średnia wydajność stada kształtuje się na poziomie 8500 tys. kg mleka za laktację o parametrach 3,11 proc. białka i 3,36 proc. tłuszczu.

W gospodarstwie oprócz hodowcy pracuje również trzech pracowników.

Dwukrotny dój odbywa się na hali udojowej typu rybia ość 2 x 10 i trwa ok. 2 godzin rano i tyle samo wieczorem.

System utrzymania

Wybór odpowiedniego systemu utrzymania jest swoistym kompromisem między komfortem krowy a, powiedzmy, komfortem hodowcy.

Utrzymanie krów na ściółce wymaga poświęcenia zdecydowanie więcej czasu na dościelanie legowisk, tak by spełniały swoją funkcję prawidłowo oraz by utrzymać zwierzęta w czystości. System ten ma jednak przewagę nad bezściołowym utrzymaniem w postaci komfortu krów.

Komfortowe legowiska w oborze obrazuje pewne zjawisko, a mianowicie krowy stoją jedynie w momencie pobierania paszy przy stole, pozostały czas poświęcają na odpoczynek i przeżuwanie pobranej paszy. Ważne jest, by układały się w miejscach do tego wyznaczonych, a więc legowiskach.

Pod warstwą ściółki na legowiskach znajduje się piasek. Ściółka nie jest wybierana, a jedynie codziennie uzupełniana po usunięciu nieczystości na korytarze gnojowe, które czyszczone są raz dziennie.

- Korytarze gnojowe nie są dościelane za względu na fakt, iż nawet odrobina ściółki na korytarzu gnojowym zachęca krowy do układania się właśnie w tym miejscu, szczególnie latem, kiedy temperatury są wysokie - tłumaczy hodowca. - Samo dościelanie legowisk, choć nie zajmuje bardzo dużo czasu, to jednak jest nieco uciążliwe, ale nie zamierzam z tego systemu rezygnować.

W planach mam zakup specjalistycznej ścielarki, którą aktualnie firma dostarczyła do przetestowania w moim gospodarstwie - dodaje.

Grupy żywieniowe

Analizowane stado 140 krów podzielone jest na 4 grupy żywieniowe (3 laktacyjne i oddzielna grupa dla krów zasuszonych).