Na zdrowotność racic składa się cały szereg elementów, wśród których można wyróżnić czynniki genetyczne (przekazywane potomstwu cechy przejawiające podatność na występowanie schorzeń) oraz środowiskowe (żywienie, warunki utrzymania, zabiegi pielęgnacyjne itp.).

POPRAWIĆ DOBROSTAN

Jednym z kluczowych elementów w walce ze schorzeniami racic, na które hodowca ma bezpośredni wpływ, jest zapewnienie zwierzętom jak najlepszych warunków (dobrostanu). Przeprowadzanie samej korekcji racic nie rozwiąże problemu chorób racic w stadzie, jeśli nie zostaną usunięte przyczyny ich występowania. Ważny jest każdy element środowiska, w którym bytują zwierzęta. Na stan racic decydujący wpływ ma poziom komfortu zwierząt podczas wypoczynku. Krowy powinny przebywać w pozycji leżącej ok. 14 godzin dziennie. Nadmierne skrócenie tego okresu i przedłużające się przebywanie w pozycji stojącej predysponuje do występowania stanów patologicznych. Kiedy krowa znajduje się w pozycji stojącej, zwiększeniu ulega ciśnienie w puszce racicowej, przez co następuje spowolniony przepływ krwi, a co za tym idzie - słabsze dotlenienie tkanek i odprowadzanie toksyn. Krowy mogą przebywać zbyt długo w pozycji stojącej z wielu przyczyn. Mogą to być źle zwymiarowane bądź niewygodne legowiska powodujące otarcia i odgniecenia. Negatywny wpływ w tym przypadku wywołuje również nadmierne stłoczenie zwierząt zmuszające do konkurowania o pokarm i wodę. Kolejną kwestią jest hierarchia w stadzie, która szczególnie źle wpływa na pierwiastki, jeśli łączone są z wieloródkami. Młodsze i słabsze sztuki zawsze będą przegrywały rywalizację o paszę czy też legowisko. W efekcie pierwiastki są przepędzane przez silniejsze sztuki, nie mogąc wypocząć w komfortowych warunkach. Należy więc systematycznie obserwować stado i usuwać przyczyny obniżonego komfortu.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE