W okresie od zasuszenia do pierwszych kilku tygodni laktacji krowy mleczne wystawiane są na liczne czynniki stresowe. Dotyczy to w głównej mierze częstych przemieszczeń pomiędzy następnymi grupami technologicznymi. Zmiany te często wiążą się ze zmianą żywienia, czy składu dawki pokarmowej, zmianą pomieszczenia i niekiedy systemu utrzymania, ale również zmienia się otoczenie zwierząt, czyli inne krowy w podobnych okresach fizjologicznych.

Krowy naturalnie ustalają swoją hierarchię w stadzie. Jednak podczas częstych zmian grup technologicznych narasta tzw. stres społeczny. Za każdym razem kiedy krowa zmienia grupę musi się nauczyć przebywania w danym otoczeniu, dowiedzieć się kto jest w grupie i przede wszystkim poznać hierarchię danej grupy.

Największym problemem częstych zmian grup i otoczenia krów jest fakt, iż krowa ze względu na ustalanie hierarchii nie pobiera odpowiedniej ilości paszy, co może negatywnie odbić się na jej zdrowotności.

Najlepszym rozwiązaniem tego problemu może być zasuszanie grupy krów w tym samym czasie i przemieszczania całej grupy zwierząt (stabilnej – z ustaloną hierarchią), między kolejnymi grupami technologicznymi.

W praktyce może się to okazać odrobinę problematyczne, ze względu na dużą ilość potrzebnych pomieszczeń (sektorów) – zwłaszcza w dużych stadach. Jest to jednak rozwiązanie problemu stresu, gdyż jedynie w momencie tworzenia grupy zwierzęta ustalają hierarchię między sobą – co wiąże się z dużym stresem, w kolejnych tygodniach krowy przechodzą do kolejnych grup technologicznych z ustalonym „statusem społecznym”.

Krowy w laktacji również przechodzą do kolejnych grup technologicznych jednak nie są to tak częste zmiany. Okres przejściowy jest często kluczowym dla przebycia nadchodzącej laktacji. Podobał się artykuł? Podziel się!