Zmiana dotyczy dostawców którzy nie mogą otrzymać pomocy de minimis w rolnictwie. W takiej sytuacji Agencja Rynku Rolnego może rozłożyć na raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych przy zastosowaniu oprocentowania, które nie może być w stosunku rocznym niższe niż stopa dyskontowa stanowiąca stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej, powiększona o 1 punkt procentowy.

Przypominamy, że limity produkcyjne przekroczyło ok. 63,5 tys. rolników, a do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło ok. 30 tys. wniosków o rozłożenie na raty kar na przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych. W sumie do zapłacenia jest ok. 660 mln zł kary.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!