Pomiędzy styczniem a wrześniem 2015 roku Polska wysłała do Algierii ponad 20 tysięcy ton produktów mleczarskich. Łączny dochód za eksport tych produktów wyniósł około 171 milionów złotych. Stanowi to prawie 93 proc. łącznego eksportu do tego kraju.

W przeciwieństwie do zasad obowiązujących dotychczas, produkty przewożone do Algierii statkiem, wytworzone przez jeden zakład i przeznaczone jednemu, konkretnemu odbiorcy mogą mieć wystawione świadectwo obejmujące wszystkie kontenery. Oznacza to, że nie ma konieczności wystawienia pojedynczych certyfikatów poszczególnym kontenerom. Zmiany dotyczą również kwestii badań właścicielskich surowego mleka zbiorczego z tankosilosu w kierunku PCB i dioksyn, które powinny być wykonywane raz na pół roku.

Co do procedur nadzoru weterynaryjnego na terenie Algierii, warto pamiętać, że wstępna umowa między służbami weterynaryjnymi kraju eksportującego i importującego jest gwarancją odpowiedniego statusu sanitarnego w kwestii kraju dostawcy, zakładów producenckich i produktu. Sanitarna certyfikacja weterynaryjna, przyjęta za obopólną zgodą, daje derogację (uchylenie normy prawnej) sanitarną w imporcie. Derogacja ta jest określona przez ustawodawstwo weterynaryjne.

Te regulacje pozwalają na kontrolę sanitarną produktu na granicznym punkcie weterynaryjnym. Powoduje to kolejne, ściśle ze sobą związane, etapy działań:
1. Kontrolę dokumentacji (derogacje sanitarne, certyfikat sanitarny, świadectwa analiz, certyfikat dezynsekcji i deratyzacji środków transportu);
2. Kontrolę fizyczną (kontrola właściwości produktów, kontrola organoleptyczna, warunki transportu (w tym higieniczne));
3. Analizy laboratoryjne (ich głównym celem jest zapewnienie, że jakość bakteriologiczna produktu nie uległa pogorszeniu w czasie transportu).

Wszystkie te przepisy opierają się na obowiązującym w Algierii ustawodawstwie i rozwiązaniach prawnych. Więcej szczegółów na temat zmieniających się przepisów, zagrożeń i możliwości rozwoju sektora mleczarskiego można będzie poznać na tegorocznym XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które odbędzie się między 14 a 16 września.

Na tegorocznym Forum swą obecność zapowiedzieli m.in.: Minister Rolnictwa Algierii – Sid Ahmed Ferroukhi, Dr. Ir. H. A. Amran Sulaiman – Minister Rolnictwa Republiki Indonezji, Mahmoud Hojjati – Minister Rolnictwa Iranu, Leonid Zajac – Minister Rolnictwa i Wyżywienia Republiki Białorusi oraz Sabrina Ichou – Zastępca Dyrektora ds. rozwoju sektora produkcji zwierzęcej w Ministerstwie Rolnictwa Algierii.

Podobał się artykuł? Podziel się!