Mastitis jest najczęściej występującą i generującą najwyższe koszty chorobą krów mlecznych. Wraz ze schorzeniami układu rozrodczego, zaburzeniami metabolicznymi oraz schorzeniami kończyn, stanowi najpoważniejszą przyczynę strat ekonomicznych w produkcji mleka.
Aby walczyć z chorobą w wielu krajach wprowadzono programy zwalczania zapaleń wymion krów, znane jako 5- punktowy program. Jednym z punktów programu jest bezwzględna higiena procesu pozyskiwania mleka z wykonaniem podojowej dezynfekcji strzyków, określanej anglojęzycznym terminem dipping. Inne działania programu to utrzymywanie w dobrym stanie pomieszczeń, legowisk, wybiegów i sprzętu udojowego, natychmiastowe leczenie krów wykazujących kliniczne postacie mastitis, brakowanie krów, które nie są podatne na powtarzane leczenie w okresie laktacji, a także leczenie w okresie zasuszenia (DC - dry cow therapy).

Według niektórych autorów kąpiel strzyków to najważniejszy element zwalczania zapaleń wymienia. Zarówno dezynfekcja przeddojowa (predipping) jak i podojowa (postdipping) ma na celu zniszczenie drobnoustrojów, które znajdują się na skórze strzyków. Skuteczny dipping podojowy likwiduje również drobnoustroje w kropli mleka zalegającego w kanale. Tworzy się przy tym, w zależności od zastosowanego preparatu do dippingu, pewien rodzaj aseptycznego korka, co zapobiega wnikaniu bakterii do wnętrza wymienia. Ma to na celu ograniczenie występowania infekcji w momencie, gdy mięsień zwieracz jeszcze nie zamyka kanału strzykowego, a nabłonek nie produkuje naturalnych składników przeciwbakteryjnych, czyli przez około 2 godziny po zakończeniu doju.